Teknologi- og e-læringsselskapet Play Magnus mer enn doblet inntektene i 2020, går det frem av selskapets kvartalsrapport.

I fjerde kvartal omsatte selskapet for 24 millioner kroner, omtrent like mye som i hele 2019. I 2020 under ett omsatte Play Magnus for 66 millioner kroner.

Det var i snitt 44.300 betalende brukere på selskapets plattformer i fjerde kvartal i fjor, mot 23.400 i samme periode i 2019. Den gjennomsnittlige inntekten per betalende kunde er også steget i samme tidsperiode, fra 14,1 dollar til 18,4 dollar i fjerde kvartal 2020, altså til 155 kroner.

Selskapets såkalte «guiding», altså dets anslag for fremtidsutsiktene, oppjusteres derfor kraftig, går det frem av kvartalsrapporten.

Play Magnus venter nå at de vil få bestillinger verdt 19–21 millioner dollar, altså inntil 160 millioner kroner, i år. Tidligere har selskapet forespeilet en ordreinngang på 14–16 millioner dollar i år.

Ekstremt viktig

Administrerende direktør Andreas Thome peker på tre hovedårsaker til at fremtidsutsiktene er oppjustert:

  • Oppkjøp, slik som av det nederlandske forlaget Interchess BV.
  • Sterkere resultater fra e-læringssegmentet enn ventet.
  • Den digitale sjakkturneringen Champions Chess Tour, der partnerskap med selskaper som Meltwater også har gått bedre enn forventet.

– Dette er ekstremt viktige deler av strategien vår, og når de ekstremt viktige tingene går bra, så kan vi øke guidingen, sier Thome.

Resultatene har fått en blandet mottagelse etter at Oslo Børs åpnet onsdag morgen. Aksjen bykset først opp, før den sank falt tydelig i minus litt før klokken 11.00. Minutter senere snudde den igjen, klokken 11.05 lå aksjen to prosent opp.

Må investere nok

Den kraftige veksten har en pris. Play Magnus tapte nesten dobbelt så mye i fjerde kvartal, 70 millioner kroner, som i hele 2019, 37 millioner.

I hele 2020 gikk selskapet med minus 135 millioner i underskudd, målt som resultat før skatt.

– Så lenge vi vokser i den takten vi gjør nå er det riktig strategi å investere mye i markedet og selskapet. 2021 blir et år for ytterligere vekst og investering. Det er det riktige både for selskapet og overfor aksjonærene, sier administrerende direktør Thome.

Unge vekstselskaper som Play Magnus står overfor et dilemma mellom å fortsette å øke brukerbasen, og å forsøke å tjene penger på den. Thome mener potensialet i digital sjakk er langt større enn markedet i dag:

– Vi skal ikke kaste bort penger. Investeringene handler om å ansette dyktige mennesker, lage relevant innhold og markedsføre produktene våre. Det er alltid et spørsmål om å finne balansen mellom vekst og lønnsomhet, men det som avgjør om vi lykkes på lang sikt er om vi investerer nok nå.

Dyr notering

Play Magnus-aksjen skuffet da den debuterte på Oslo Børs' lavterskelmarked Euronext Growth i oktober i fjor, og falt umiddelbart under emisjonskursen på 21 kroner. Kursen lå lavere enn dette hele høsten, men siden da har utviklingen snudd og aksjen omsettes i dag 50 prosent over emisjonskurs.

Ifølge Finansavisen har store deler av handelsvolumet kommet fra tyske småsparere, etter tett dekning av aksjen på nettsiden «Der Aktionär».

En del av selskapets økte utgifter i 2020 knyttes til noteringen i oktober, blant annet transaksjonskostnader på over 16 millioner kroner. Det er også knyttet utgifter på nesten 16 millioner til de ansattes aksjebaserte kompensasjonspakker.

Utgiftene til rådgiverne både i forbindelse med noteringen og oppkjøp og fusjoner har også økt, og totale operasjonelle kostnader økte fra 36 millioner kroner i 2019 til 110 millioner i hele fjor. Dette inkluderer også poster som premiepenger i turneringer og de ansattes kompensasjonspakker.

Jakter nye oppkjøp

Play Magnus har gjennomført en rekke oppkjøp og fusjoner de siste årene, med kraftig vekst som følge. Denne virksomheten fortsetter, og selskapet kjøpte i begynnelsen av februar den nederlandske sjakkforleggeren Interchess BV, som har utgitt det kjente sjakkmagasinet New In Chess, for å skaffe mer innhold til plattformene sine.

Sjakkverdensmester Magnus Carlsen, opphav til selskapets navn og en av de største aksjonærene, omtalte oppkjøpet som «et spesielt øyeblikk» i en melding, og avslørte at han hadde abonnert på magasinet i 20 år.

– Vi kommer nok til å gjøre flere oppkjøp i 2021. Å skaffe mer godt innhold til plattformene våre er første ledd i denne strategien. I tillegg ser vi på flere små selskaper som utvikler spennende sjakkteknologi, der oppkjøp også kan være en god måte å skaffe talenter på, sier Thome. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.