Utpeker Pakistan som sikkerhetsmessig utfordring for Norge

PST-sjefen Hans Sverre Sjøvold navngir Pakistan som én av fire stater som utgjør en «utfordring» for Norge på sikkerhetsområdet. PST mener også løslatelsen av IS-fanger i Norge er en klar trussel.

PST
Publisert 8. February 2021, kl. 11.12Oppdatert 8. February 2021, kl. 16.12