The Future Group måtte se allerede beskjedne inntekter krympe og kostnadene stige til værs i fjor. 

Nå er teknologiselskapet i trøbbel.

– Selskapet opplyser i note tre og i årsberetningen at det per 31.12.2016 ikke har tilstrekkelig kapital til å fortsette driften de neste 12 månedene, skriver revisor Bente Norbye Lie i PwC i sin kommentar til årsregnskapet. 

Tapet på nær 28 millioner kroner i 2015 økte til 96,7 millioner kroner i fjor. Inntektene på var på 76.750 kroner. 

Må hente mer penger

Lie skriver også at The Future Group har iverksatt flere prosesser for å sikre likviditeten. 

– Selskapets evne til å fortsette driften avhenger av at det får inn mer kapital, skriver Lie, og viser til selskapsledelsens egen beskrivelse av situasjonen. 

Selskapet hentet inn 50 millioner kroner i en emisjon i februar, og gründer Bård Anders Kasin bekreftet overfor Dagens Næringsliv i begynnelsen av april at selskapet igjen var i markedet for å hente mer kapital. Det er ikke kjent hva resultatet av dette ble. Da John Fredriksen kom inn på eiersiden gjennom den rettede emisjonen i februar, fikk han aksjene til 8,50 kroner. 

Flere kjente investorer

The Future Group har flere kjente investorer med på laget. I april hadde John Fredriksen,

Johan H. Andresen og Kjell Inge Røkke gjennom sine selskapet til sammen investert 170 millioner kroner i selskapet. Det er ikke kjent om de har gått inn med mer penger etter dette. 

– Behovet for kapital indikerer at det foreligger en vesentlig usikkerhet som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift, skriver revisoren. 

Store tekniske problemer

The Future Group har utviklet en teknologi som gjør det mulig å legge virtuelle bilder oppå virkelige kameraopptak i sanntid, og slik «plassere» mennesker i dataspillaktige verdener. 

Det første programmet som tok i bruk denne teknologien, TV Norges storsatsing «Lost in Time», ble en flopp. De fikk store tekniske problemer og måtte ta en pause etter to programmer. De resterende programmene gikk etter planen. 

Har tatt ut millioner

Kostnadene på 92,8 millioner kroner består blant annet av 46,8 millioner kroner i lønnskostnader. Ifølge årsrapporten har selskapet hatt i snitt 40 ansatte i 2016. 

For første gang dukker de to gründerne opp på lønningslisten. 

Daglig leder Kasin hadde en lønn på like under 1,7 millioner kroner, mens styreleder Høili fikk en godtgjørelse på 1,8 millioner kroner. Til sammenligning fikk styreleder Øystein Løset i Statoil et honorar på 880.000 i fjor. 

DN omtalte i april hvordan de to lederne har tjent millioner, lenge før selskapet har tjent noe. 

Store deler av underskuddet kommer som et resultat av at sentrale personer i selskapet har fakturert The Future Group millionbeløp gjennom sine personlige selskaper, går det frem av regnskapene.

I 2015 fakturerte Kasins selskap Bard Holding as og Høilis selskap Høili Holding as begge rundt 3,5 millioner kroner, men i 2016 er det kun Bard Holding as som fakturerer The Future Group, og nå er summen 48.000. 

I styret sitter blant andre næringslivsveteran Harald Norvik, og tidligere toppsjef i Eltek, Lars Jervan. 

DN har sendt TFG en rekke konkrete spørsmål og fikk et generelt svar i retur fra Bård Anders Kasin:

Vi er fortsatt i en oppbyggingsfase, der vi investerer betydelig i utviklingen av en helt ny type teknologi. (...)

At selskapet går med underskudd er i tråd med forretningsplaner og noe alle oppstartsselskaper må leve med(...). Det er et stykke frem før selskapet begynner å gå med overskudd. (...) Vi sikter mot en børsnotering i løpet av 2017, samtidig utforsker vi strategiske samarbeid. Vi lanserte Lost in Time for et internasjonalt marked i Cannes i April, og har opplevd stor interesse for konseptet. (...) Vi vil kommunisere avtalene til markedet når de er signert. Samme måned lanserte vi produksjonsplattformen Frontier sammen med Ross Video i Las Vegas. Første salg til broadcaster er allerede gjort. (...) Vi er i flere forhandlinger med internasjonale aktører.

(...) Vi har lagt oss på et nøkternt, men konkurransedyktig lønnsnivå. Tidligere honorarer våre selskap har fakturert The FutureGroup har sammenheng med arbeid og oppgaver gjennomført over lengre tid, og honorarene ble i stor grad reinvestert i selskapet.

Har dere fortsatt behov for å hente penger?

– Vi har tidligere hentet 400 millioner kroner fra investorer som har satt seg grundig inn i vår teknologi og som har tro på det vi er i ferd med å skape. Vi arbeider kontinuerlig med finansiering for å sikre videre utvikling og drift, og vi kommer til å hente ytterligere kapital. Når, hvordan og andre detaljer rundt vår finansielle situasjon diskuterer vi med våre eiere og styret, og synes ikke det er naturlig å dele slik informasjon løpende med offentligheten, skriver Kasin.(Vilkår)

Jaguar iPace i Norge
En fundamental endring for Jaguar, sier sjefsdesigneren.
01:20
Publisert: