Rederiforbundets sikkerhetsdirektør John Hammersmark fremholder at prinsippene om fri ferdsel til sjøs er viktigst når DN ber om kommentarer til sikkerhetsmessige problemstillinger knyttet til russisk tilstedeværelse langs norskekysten.

– Hvis vi mener at prinsippet skal gjelde, må det gjelde oss selv også, sier sikkerhetsdirektøren.