Robotsyn handler om å få roboter til å forstå og samhandle med miljøet ved hjelp av synet. Mekaniske roboter må integreres med datamaskiner som bruker ulike metoder for å hente inn, behandle, analysere og forstå bilder.

Matematikken som ligger bak er omfattende og komplisert, og det er her algoritmene kommer inn.