Mandag kveld sendte FBI ut en advarsel om at etaten har identifisert minst 52 virksomheter på tvers av ti kritisk infrastruktur-sektorer som er berørt av løsepengevirus siden januar.

Blant de angrepne virksomhetene er selskaper som driver med produksjon innen kritiske sektorer, energi, finansielle tjenester, myndigheter og informasjonsteknologisektoren. FBI oppgir ikke hvor disse virksomhetene befinner seg.

Trusselaktøren bak disse løsepengevirusangrepene skal ifølge FBI være en cyberkriminell gruppe som kaller seg Ragnarlocker, en aktør som skal være god på hyppig å endre sine metoder og teknikker for å unngå å bli oppdaget.