Elsparkesykkel-selskapet Ryde har vært i klinsj med norske byer siden de begynte å plassere ut elsparkesykler på fortauene i 2019.

Det har ledet til en rekke rettsprosesser mot Ryde, inkludert et søksmål fra Trondheim kommune som forsøkte å kaste ut det norske elsparkesykkel-oppstartsselskapet og innføre anbud.

Ryde nektet å lystre kommunen, som svarte med søksmål. Etter tap i tingretten og lagmannsretten har Trondheim fått saken behandlet i Høyesterett. Også der fikk Ryde medhold.

– Kommunen tar dette til etterretning, og vi vil nå se på domspremissene, sier eierskapssjef Siri A. Rasmussen.

Trondheim var representert av kommuneadvokaten, og hadde partshjelpere i Regjeringsadvokaten på vegne av Samferdselsdepartementet og Kommunesektorens organisasjon.

Eierrådigheten ikke nok

Ryde-medgründer Espen Rønneberg sier til DN at han er fornøyd med utfallet, men vil avvente ytterligere kommentar inntil han har lest dommen grundig.

De utleibare elsparkesyklene ble raskt ekstremt populære etter at Solberg-regjeringen legaliserte dem i 2019. Men også omstridte: Trondheim kommunes innstramninger overfor Ryde ble begrunnet med de mange problemene som fulgte i kjølvannet av frislippet, som et stort antall personskader, problemer med fyllekjøring og forsøpling av fortau.

Høyesterett understreker at slike hensyn ikke er uten betydning, men skriver i dommen:

«Eierrådigheten gir ikke tilstrekkelig grunnlag for vedtaket, som står i en annen stilling enn når staten eller kommunene som eier av veigrunnen regulerer adgangen til å disponere et bestemt og avgrenset fysisk område langs veien – for eksempel til å reklamere eller selge varer.»

Rydes advokat Anders Ryssdal avbildet i Høyesterett ved en tidligere anledning.
Rydes advokat Anders Ryssdal avbildet i Høyesterett ved en tidligere anledning. (Foto: Heiko Junge / NTB)

Rydes advokat Anders Ryssdal mener avgjørelsen er prinsipielt viktig.

– Elsparkesykler er et nytt, utslippsfritt alternativ, og det Høyesterett fastslår er at retten til å ferdes fritt også gjelder sånne nyvinninger, sier han.

Dommen var ikke enstemmig, da dommer Hilde Indreberg tok disens.

– Rett til å ferdes

DN har tidligere omtalt knipen storbyene ble satt i da elsparkesyklene ble sluppet fri, og den regulatoriske hodepinen som har fulgt fenomenet siden da. Etter at Trondheims rettsprosess ble satt i gang, har Stortinget vedtatt en lov som skal gi byene mulighet til å stramme inn slik Trondheim ønsket.

Ryde, i samarbeid med andre store aktører, gikk på sitt første tap i retten da de utfordret Oslos nye regler tidligere i år. Den nye loven var ikke noe hovedtema for Høyesterett, men Ryssdal tror likevel at avgjørelsen kan få betydning.

Oslo har innført elsparkesykkel-reguleringer i henhold til den nye loven. I september forsøkte de største elsparkesykkelaktørene i hovedstaden å stanse innføringen med en midlertidig forføyning. Fra venstre: Øystein Sundelin og Christina Moe Gjerde fra Voi, Espen Rønneberg og Johan Olovsson fra Ryde, og Julia Sandstø og Morten Askeland fra Tier.
Oslo har innført elsparkesykkel-reguleringer i henhold til den nye loven. I september forsøkte de største elsparkesykkelaktørene i hovedstaden å stanse innføringen med en midlertidig forføyning. Fra venstre: Øystein Sundelin og Christina Moe Gjerde fra Voi, Espen Rønneberg og Johan Olovsson fra Ryde, og Julia Sandstø og Morten Askeland fra Tier. (Foto: Fartein Rudjord)

– Det som er gjennomgående hos Høyesterett er at når du regulerer utleierne, så får det klare effekter på brukerne og innskrenker deres alminnelige rett til ferdsel. Jeg vil tro at alle som skal regulere dette området fremover må ta hensyn ikke bare til de som er mot lokalt, men også brukernes og tjenesteyternes rett til å ferdes med de transportmidlene som finnes, sier han.

Stortingsrepresentant og leder for kontroll- og konstitusjonskomiteen Peter Frølich (H) har tidligere reagert kraftig på Bergen kommunes opptreden overfor Ryde, og kalt rettsprosessen mot selskapet et maktovergrep fra det offentlige.

Stortingsrepresentant Peter Frølich (H).
Stortingsrepresentant Peter Frølich (H). (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

– Takk og lov for at vi har domstoler som rydder opp, sier han om dommen i Trondheim-saken.

Han mener det burde vært åpenbart at Ryde drev lovlig næringsvirksomhet etter første søksmål.

– Dette viser litt av hverdagen som gründere møter. Det er nok mange som bare hadde gitt opp i møte med overmakten, sier Frølich.

Trondheim kommune er sammen med partshjelperne idømt sakskostnader på 849.775 kroner.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.