I dag finnes det bare to miljøer med mulighet til å utdanne flere kryptologer som kan sikkerhetsklareres. Det er forskningssenteret Simula@UiB og NTNU i Trondheim, ifølge Kjell Jørgen Hole, professor ved Institutt for informatikk og direktør ved Simula@UIB, et forskningssenter eid av Universitetet i Bergen og Simula Research Laboratory, et aksjeselskap eid av Kunnskapsdepartementet.

Simula har utarbeidet et forslag til hvordan Norge skal komme i stand til å utdanne flere kryptologer, som er sendt til Forsvarsdepartementet. Senteret anslår at det vil koste mellom fem og 14 millioner kroner i året å utdanne flere bachelorstudenter, veilede flere master- og phd-studenter, øke antall oppdrag og styrke forskningen innen kryptografi.

-Det er ikke nok å sende midler til flere IKT-plasser ved universitetene fordi man ikke har noen garanti for at disse midlene blir brukt til å øke utdannelsen innen kryptologi, sier Hole.

Med fem millioner kroner mer i året er det mulig å opprettholde utdannelses- og forskningsaktivitetene på nåværende nivå. For ytterligere fem millioner kroner får senteret utvide seksjonen i kryptografi med en fast ansatt, en postdoc og flere PhD-studenter. Simula mener 14 millioner kroner mer i året vil være det optimale med kurs i anvendt kryptografi og en sikkerhetslab for trening i praktiske ferdigheter, i tillegg til å tilby de beste masterstudentene stipendiatstillinger for å ta PhD i kryptografi med prioritering av kandidater som sikkerhetsklareres.

– Dersom politikerne spesielt ønsker å styrke utdannelsen innen kryptologi så må midlene øremerkes til dette formålet. Vi har erfaring for at penger som går til sikkerhet ved universitetene spres over mange forskergrupper og at de ikke nødvendigvis kommer krypto-miljøene til gode, sier han.(Vilkår)