Solveig Meland, seniorforsker og Kristin Ystmark Bjerkan, forsker, begge ved Sintef

Kunnskapshull sinker smart trafikk

Europas småbyer vet at datasystemer kan gi dem grønnere og tryggere trafikk. Men fordi kost-nyttedata mangler, forblir de på gjerdet.

Publisert: Oppdatert:

Teknologien det handler om, kalles samvirkende intelligente transportsystemer (C-ITS på engelsk). Den består av systemer som eiere av veinettet kan bruke til å kommunisere digitalt med den enkelte bil eller trafikant, skriver artikkelforfatterne.
Teknologien det handler om, kalles samvirkende intelligente transportsystemer (C-ITS på engelsk). Den består av systemer som eiere av veinettet kan bruke til å kommunisere digitalt med den enkelte bil eller trafikant, skriver artikkelforfatterne. (Foto: Øyvind Elvsborg)