Konkurranseklagenemnda har gitt Konkurransetilsynet medhold i vedtaket om å forby foretakssammenslutningen mellom Schibsted og Nettbil.

Schibsted, som eier Finn, og Nettbil konkurrerer om å tilby en digital markedsplass til privatpersoner som ønsker å selge sin bruktbil.

– Vi er godt fornøyd med vedtaket fra Konkurranseklagenemnda. Nettbaserte markedsplasser og andre digitale plattformer blir stadig viktigere for norske forbrukere. Sunn konkurranse mellom selskapene er viktig, blant annet for å sikre utvikling av nye tjenester og lavest mulig priser for forbrukerne. Nemndas vedtak stadfester tilsynets oppfatning om at oppkjøpet fjerner det økende konkurransepresset Nettbil utøver på Finn, sier konkurransedirektør Lars Sørgard i en melding.

Det er få aktører i dette markedet og Finn er den klart største og dominerende. Med et oppkjøp ville konkurransen blitt svekket, mener tilsynet.

– Redusert konkurranse i markedet vil kunne føre til et dårligere tilbud til forbrukerne, for eksempel gjennom høyere priser, redusert kvalitet eller svekket innovasjon, sier Sørgard.

Konkurranseklagenemndas vedtak innebærer at Schibsted må selge sine aksjer i Nettbil til en uavhengig og egnet kjøper, godkjent av Konkurransetilsynet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.