Ruter og Bymiljøetaten skal prøve ut slike busser fra mars neste år, skriver Aftenposten. Bussene skal i første omgang testes i Oslo eller Akershus som et prøveprosjekt. Målet er å få 10 til 20 selvkjørende busser i drift.

– En tjeneste i sentrum vil lære oss andre ting enn en tjeneste på Bygdøy eller i Nordre Aker, sier direktør for mobilitetstjenester i Ruter, Endre Angelvik

Dersom du skal ha en buss, bestiller du den gjennom Ruters app. De ser for seg en ventetid på fem til ti minutter. Du bestemmer selv hvor den skal kjøre deg, så lenge det er innenfor testområdet. På veien plukker bussen opp andre passasjerer.

Det kan også bli aktuelt å kjøre faste ruter. Forsøket skal etter planen starte i mars neste år, og avsluttes i januar 2019.

En lovendring er sendt på høring fra Samferdselsdepartementet, som vil åpne for at selskaper og kommuner kan søke om tillatelse til å prøve ut selvkjørende kjøretøy.(Vilkår)