Å skru av det kritiske blikket er feil vei å gå

Måten vi diskuterer innovasjon på, er på god vei til å bli en serie av buzzord, klisjeer og intetsigende begreper.

Når Bente Sollid Storehaug på bloggen sin kritiserer DN-kommentator Eva Grinde for å latterliggjøre innovatørene, så er det nok et forsøk på å få politisk aksept. Men å skru av det kritiske blikket er feil vei å gå, skriver Knut Melvær. Foto: Javad Parsa
Når Bente Sollid Storehaug på bloggen sin kritiserer DN-kommentator Eva Grinde for å latterliggjøre innovatørene, så er det nok et forsøk på å få politisk aksept. Men å skru av det kritiske blikket er feil vei å gå, skriver Knut Melvær. Foto: Javad Parsa
Publisert 27. March 2017, kl. 18.48Oppdatert 27. March 2017, kl. 18.48