Ingrid Bouwer Utne og Jan Erik Vinnem fra Institutt for marin teknikk ved NTNU spør i innlegg i DN 2. april: «Kan vi berge flere tusen cruiseturister i høy sjø i nordområdene?». Erfaringen fra Viking Sky gir oss svaret. Det er negativt. I høy sjø duger bare helikoptre, og de kan bare redde noen få. Skal vi unngå å sette strenge restriksjoner på trafikken er det bare en løsning: Å hindre at ulykkene skjer.

Utne og Vinnem mener at det ikke er mulig: «Å stole på at kritiske tekniske systemer på et skip ikke feiler, ligner faretruende på tankegangen bak Titanic – skipet som ikke kunne synke.» De sier at økt bruk av software i maskinerisystemene gjør at det blir mer utfordrende å analysere og verifisere at de tekniske systemene faktisk er pålitelige nok.

Vi trenger ikke sammenligne med Titanic. Se heller opp i luften.

I moderne passasjerfly stoler vi på at de tekniske systemene ikke feiler. Og disse flyene har store mengder kompleks programvare om bord. Programvaren har gjort det enda sikrere å fly, ikke minst fordi den også kan redusere menneskelig feil. Her har spesielt Airbus vært i front.

Til tross for den iboende usikkerheten med å frakte passasjerer i 10.000 meters høyde er fly i dag det absolutt sikreste transportmiddelet. Gjennom strenge rutiner, godt vedlikehold og gode utdannelsesprogrammer har en redusert risikoen til et minimum for at ett av systemene feiler. Med to uavhengige systemer, to piloter, to motorer, to styringssystemer også videre vil sannsynligheten for at begge systemene feiler, være nesten lik null.

Selv om den ene motoren skulle stoppe, er det ingen fare på ferde. Derfor føler de fleste av oss at vi er helt trygge om bord i et fly.

En viktig komponent i dette bildet er strenge offentlige kontrollorganer. Det er da interessant å legge merke til at det amerikanske kontrollorganet, FAA (Federal Aviation Administration), allerede nå blir kritisert for å ha hatt for tette bånd til Boeing. De kan dermed ha sviktet sin oppgave som et uavhengig og strengt kontrollorgan, og tillatt produsenten å velge dårlige løsninger.

Skal vi få sikkerhet på sjøen, må vi da få samme krav til passasjerskip som til passasjerfly. Ikke minst må vi ha strenge kontrollorganer, som er involvert i alle stadier, design, produksjon, opplæring, drift og trafikkstyring. En kan selvfølgelig aldri garantere at det ikke skjer ulykker, men en kan redusere sannsynligheten til et minimum.

Viking Sky skulle aldri vært i en situasjon der skipet mister fremdrift. Det er, med erfaringer fra flytrafikken, fullt mulig å hindre at slike situasjoner skjer.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.