DN.no´s test av NSBs og busselskapenes trådløse nettverk langs de mest trafikkerte pendlerstrekningene viser at kvaliteten varierer mye. Likevel er det bedre å bruke disse nettverkene enn å satse på mobilt bredbånd.

Mange pendlere ønsker å jobbe via internett om bord på kollektivtransport. Mer enn 200.000 mennesker jobber i Oslo, men bor i en annen kommune. Mange vil jobbe på vei til og fra jobb, men sliter med sårbare direkteforbindelser (VPN) til bedriftens systemer. Både NSB og busselskapene tilbyr trådløst nettverk om bord. I tillegg har mange skaffet seg mobilt bredbånd.

Metode
NSB tilbyr gratis trådløst nettverk mot registrering, mens busselskapene gjerne tar betalt. NSB og busselskeapene bruker løsninger hvor internettforbindelsen til bussen eller togsettet går mot alle mobile bredbånd og utnytter kapasiteten dynamisk. Dette gir bedre dekning enn å bruke én enkelt operatør. Vi koblet en pc til de trådløse nettverkene og brukte en sårbar vpn-tilkobling for å se om vi hadde dekningsutfall. Vi kjørte en konstant datastrøm gjennom tilkoblingen.

I tillegg koblet vi oss til Telenor Mobil og Netcoms mobilnett uten vpn, men med periodiske tilkoblinger og hastighetsmålinger.

Disse målingene viser en del om tjenestetilbudene, men testen gjør ikke krav på å fortelle mer enn hvem som var best akkurat den dagen vi målte.

Oslo – Tønsberg
På strekningen Oslo – Tønsberg kjørte vi tog til Tønsberg og Nettbuss tilbake. Begge veier hadde vi stabil vpn-forbindelse uten utfall. Men hastighetene varierte mye, fra nesten full stopp til drøye tre megabits (se faktaboks om megabits og nedlastning). Dårligst var kapasiteten rett sør for Drammen og rett sør for Holmestrand.

Med modem for mobilt bredbånd rett i pc-en var resultatene som forventet mindre stabile, men ga tidvis også bedre hastighet. Høyeste måling hadde Netcom med 6,2 mbits i Sande. På omtrent samme sted hadde Telenor veldig dårlig dekning. Netcom hadde generelt langt flere gode målinger enn Telenor langs strekningen. Telenors beste målinger ved Tønsberg lå rundt to mbits.

Selv om hastighetene langs denne strekningen varierer mye, går det fint an å jobbe ombord i buss og tog.

Oslo – Hamar
På toget til Hamar var det også stabil dekning på det trådløse nettet, selv om hastigheten også der var sterkt varierende. Det må også nevnes at de første minuttene etter Oslo S er i totalt dekningsmørke.

Langs veien varierte dekningen mer enn langs strekningen mot Tønsberg. En ganske lang periode var både vei og dekning for dårlig til å være særlig produktiv, men det skyldes i stor grad veiarbeid mellom Minnesund og Eidsvoll. I dette området var det hyppige dekningsutfall langs veien.

Hastighetene kom opp i 2,6 mbits, men lå i snitt på bare 0,6 mbits. Til og fra Hamar er altså tog å foretrekke, men dette kan endre seg når den nye veien blir ferdig.

Oslo – Askim
Skal du pendle på strekningen Askim-Oslo, bør du ta toget i stedet for bussen for å få best dekning. Og du bør velge Telenor. Mens det for ikke lenge siden knapt var dekning på toget mellom Askim og Oslo, uansett hvilken operatør du valgte, oppnådde vi nå gode hastigheter med Telenor over det meste av strekningen – selv om nettet kan falle ut enkelte steder.

Hos NetCom er situasjonen en helt annen. Hastighetene vi oppnådde på toget mellom Askim og Oslo var ofte svært dårlige, og veldig mange steder manglet vi dekning.

Hastighetene på Timekspressen (langs E18) er forholdsvis dårlige, men litt bedre hos Netcom enn hos Telenor. Skal du jobbe på denne strekningen, anbefaler vi at du benytter deg av Timekspressens gratis trådløse nettverk. Dette kan ofte være mer stabilt enn om du benytter mobilt bredbånd. Her oppnådde vi hastigheter på 1-4 Mbps ned, og vi klarte å opprettholde en VPN-forbindelse på hele strekningen – uten at vi ble koblet ut.

Konklusjon
Muligheten for pendlere til å jobbe langs Norges mest brukte pendlerruter er begrenset, selv om den er tilstede.

For deg som ferdes langs disse rutene er det åpenbart at det lønner seg å bruke NSB og busselskapenes nettilbud fremfor eget mobilt bredbånd om man kan. Så lenge man bruker NSB er det også mulig å jobbe med vpn mot et bedriftsnett, men dette fungerer ikke langs veiene.

Når det gjelder hvilken operatør man bør velge, varierer det mellom de ulike strekningene, men Telenors dekning er jevnt over bedre selv om de flere steder blir slått av Netcom på hastighet.