Vi leggger igjen stadig flere digitale spor, ofte uten å tenke over det. DN.no ønsker å lage en oversikt over hvem som vet hva om oss. Derfor inviterer vi til dugnad. Du har rett til å vite hva selskaper og organisasjoner har lagret om deg. Vi trenger at du ber om innsyn.

Vi vil ikke be noen om å gi oss personlig informasjon, men vi ønsker en oversikt over mengden og hva slags informasjon det er snakk om. Vi ønsker blant annet å kunne si noe om hvor mange tjenester som har opplysnigner om hvor vi har vært og hvem vi kjenner og snakker med, hva vi søker etter på nett, og liknende.

Slik gjør du det:
Å be om innsyn tar ikke så mye tid, og vi har laget ferdig et brev du kan bruke som mal. Men det kan ta tid å få svar, så dette er et prosjekt som vil pågå over flere måneder.

Antallet tjenester som vet noe om oss har blitt svært stort. Vi har nedenfor laget en liste over aktuelle tjenester, men har helt sikkert utelatt noen. Hvis du regner med at noen har samlet data om deg, send en innsynsbegjæring, og gi oss melding.

1. Kopier vårt brev, og fyll ut mest mulig opplysninger som tjenesteeier kan trenge for å identifisere deg.

2. Du kan bli bedt om dokumentasjon på hvem du er. Dette må du sende dem. Noen tjenester kan også bli bedt om å betale en begrenset avgift (maks 50 kroner i Irland).

3. Meld fra til oss om hvem som er sendt og når, gjerne med kopi av brevet hvis du synes det er greit.

  • Emnefeltet bør være navnet på tjenesten du ber om innsyn i + #mappami (VIKTIG! For å unngå at meldinger blir oversett)

4. Meld fra til oss når du får svar, eller hvis du ikke har fått svar innen 40 dager etter eventuelle betalinger av avgift informasjonen de har bedt om er sendt.

5. Når du har fått informasjonen, fyll ut vårt skjema (nederst), og gi en beskrivelse av datamaterialet.

Bidragsytere kan reservere seg mot å bli identifisert, eller bli nevnt ved navn.Brevmal, klipp ut, lim inn, fyll ut. Mange selskaper har oppgitt epostadresser for kontakt knyttet til personvern ("privacy policy"). Send ellers til kundeservice eller annen passende kontaktperson i selskapet:Hva vet disse om deg? Be om innsyn!

Vi vil gjerne ha 4-5 rapporter fra hver av de store tjenestene, men bredden er vitkigere enn antall rapporter fra hver tjeneste. Vi vil derfor forsøke å koordinere dette noe.

Skjema for tilbakemelding:

Vi ønsker ikke tilgang til dine data, men å vite hva slags data og hvor mye ulike aktører lagrer om oss. Fyll ut de punktene du har mottatt informasjon om etter beste evne, og legg gjerne ved en kort forkl#229 hvis du mener det trengs. Noen typer data hører hjemme to steder, feks. vil et kjøp med kort i en navngitt butikk angi både transaksjonsdata og posisjon - oppgi begge):

Spørsmål kan rettes til jonas.bakken@dn.no eller (Twitter:)

Bidra til debatten her:(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.