Statsminister Erna Solberg har skrevet et tre sider langt brev som svar på Ap-leder Jonas Gahr Støres skriftlige spørsmål om hvordan hun skal få på plass kompetansen som kan sikre rikets sikkerhet mot spionasje, sabotasje og terror, i kjølvannet av DNs artikkelserie om mangelen på kryptologer.

Reviderer kryptopolitikken

Erna Solberg understreker viktigheten av kryptologi for den nasjonale sikkerheten:

«Nasjonal kryptokompetanse er viktig for nasjonal sikkerhet. Kryptologi er en disiplin i grenselandet mellom informatikk og matematikk. Kryptologi er grunnlaget for all sikkerhet innen digital kommunikasjon,» skriver statsministeren, og legger til at regjeringen er svært opptatt av problemstillingen.

Solberg fremhever to tiltak: Det skal utarbeides en nasjonal kompetansestrategi innen ikt-sikkerhet, og gjeldende «Norsk kryptopolitikk» fra 2001 skal revideres.

Nasjonal kontroll

Mangelen på nasjonal kryptokompetanse er ett av aspektene ved krisen Solberg vil prøve å løse:

«Kryptologi som benyttes til å beskytte nasjonal sikkerhetsgradert informasjon skal være underlagt nasjonal kontroll. Forsvarssektorens perspektivplan for materiell inneholder ulike initiativer og satsinger på nytt kryptomateriell som bidrar til modernisering og opprettholdelse av evnen til beskyttelse av sikkerhetsgradert informasjon. Planen omfatter pågående prosjekter og nye planlagte initiativ,» skriver Solberg.

Hun viser til at det fra 2019 er planlagt å bruke mer enn 300 millioner kroner på modernisering av dagens kryptoløsninger.

Partileder Jonas Gahr Støres (Ap) får svar av statsminister Erna Solberg om regjeringens satsing på sikkerhet.
Partileder Jonas Gahr Støres (Ap) får svar av statsminister Erna Solberg om regjeringens satsing på sikkerhet. (Foto: Aleksander Nordahl)

Solberg forsikrer videre om at regjeringen vil samarbeide med institusjonene for å vurdere tiltak som kan bidra til å styrke fremtidig kompetanse på området.

«Arbeidslivet, utdannelses- og forskningsmiljøene og statlig forvaltning må jobbe sammen for å bedre nasjonal kompetanse og innsats innenfor forskning for å ivareta IKT-sikkerhet generelt og kryptokompetanse spesielt,» skriver hun.

Forskerlinjer

En viktig del av kompetansestrategien vil ifølge Solberg være å motvirke mangel på doktorgradskandidater og videre karriereløp innen forskning og utdannelse knyttet til ikt-sikkerhet:

«Ett eksempel på slike tiltak er forskerlinjer. I samarbeid mellom Norges forskningsråd og universitets og høyskole-institusjonene er det opprettet fem piloter for forskerlinjer, herunder i informatikk. Hensikten med forskerlinjene er å rekruttere flere talentfulle studenter til forskning tidlig i studieløpet,» skriver hun.

«Forskningssatsinger vil på lengre sikt bidra til å bygge kompetanse og oppmerksomhet i forskningsmiljøene og forskningsbasert utdannelse innen IKT-sikkerhet,» skriver statsministeren og viser til at regjeringen har støttet etableringen av Simula@UiB i Bergen.

Skal ansette stipendiater

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) skal fortsette å finansiere stipendiatstillinger ved Universitetet i Bergen.

«I tillegg vurderer NSM å ansette stipendiater i egen organisasjon. NSM har to av sine ansatte kryptologer i bistillinger som professor II og amanuensis II ved universitetene i henholdsvis Oslo og Bergen», skriver Solberg og legger til at ordninger som næringslivs-ph.d. og offentlig ph.d. har potensial til å bli brukt mer.

«Dette er ordinære doktorgradsutdannelser som gjennomføres mens kandidaten er i arbeid og hvor forskningen har klar relevans for arbeidsgiver. Dette er et eksempel på et virkemiddel som er egnet for å skaffe flere spesialister med kompetanse innen kryptologi for personer som kan sikkerhetsklareres i offentlige og private virksomheter,» skriver statsministeren.

Det har ikke lyktes DN å få en kommentar fra Ap-leder Jonas Gahr Støre til Solbergs forslag.(Vilkår)

Sjekk de praktiske løsningene i Volvos nye kompaktsuv
Volvo XC40 kommer med mange praktiske løsninger. DN viser deg noen av dem.
01:06
Publisert: