Kaja Gilje Sekse

Kaja Gilje Sekse, rådgiver i Trigger

Teknospaltist: Å smile eller ikke smile

Emojis blir utskjelt, elsket, hypet og hatet. Er de et nyttig språklig virkemiddel, eller gjør de at du fremstår inkompetent? Sannsynligvis begge deler.

Publisert: Oppdatert:

Det gjenstår å se i hvor stor grad generasjon alfa – de som er født etter 2010 – vil kunne uttrykke seg presist, bruke humor, være ironiske og se nyanser i språket, når de er vant til å trykke på en liten knapp på mobilen som uttrykker følelsene for dem, skriver artikelforfatteren.
Det gjenstår å se i hvor stor grad generasjon alfa – de som er født etter 2010 – vil kunne uttrykke seg presist, bruke humor, være ironiske og se nyanser i språket, når de er vant til å trykke på en liten knapp på mobilen som uttrykker følelsene for dem, skriver artikelforfatteren. (Foto: Miguel Media/AFP/NTB Scanpix)