Det er nesten 70 år siden Sony ble etablert i ruinene av andre verdenskrig i Japan. Selskapet hadde på 1970- og 1980-tallet den samme posisjonen som Apple har i dag; nye produkter ble lansert og selskapet var uslåelig. Ved inngangen til 1990-tallet kom kollapsen.

Dagens