Tommy Låstad er it-utvikler og tar frem en testversjon av låneverktøyet Buffer på skjermen.

Han står på en vanlig nettside, krysser av for regnskapsprogrammet som testkunden bruker og klikker seg deretter ett steg videre. I løpet av noen sekunder henter Buffer ut detaljert informasjon fra regnskapsprogrammet: beløp og forfall på utestående fakturaer, og om kundene pleier å betale til forfall.

På under ti sekunder har testkunden fått innvilget kreditt i Sparebanken Vest på totalt 120.000 kroner.

Bankens konserndirektør for bedriftskunder, Ragnhild J. Fresvik, følger med på testen.

– Banken skal ha litt informasjon om selskapet, kundens samtykke til deling av data og en elektronisk signatur. Så er kreditten innvilget. Alt går automatisk når kunden har gitt oss tilgang til regnskapssystemet, sier hun.

Trenger ikke sikkerhet

Om få uker er nyvinningen for bedriftskunder klar og kan innvilge og utbetale kreditt på ett minutt. Er brukeren kunde i en annen bank, tar det noen minutter ekstra å gjøre kreditten tilgjengelig.

Sparebanken Vest sier den nye kredittløsningen retter seg mot de mindre bedriftene med inntil ti ansatte.

– Denne tjenesten er rettet spesielt mot vekstbedrifter med et jevnt faktureringsmønster og en god spredning av kunder. De vil oppleve at finansiering blir mye enklere enn dagens kassekreditt, sier Fresvik.

Tjenesten Buffer skal rulles ut i hele landet i samarbeid med de store regnskapsprogrammene.
Tjenesten Buffer skal rulles ut i hele landet i samarbeid med de store regnskapsprogrammene. (Foto: Paul S. Amundsen)

I dag er det vanlig for bankene å innvilge små bedrifter kassekreditt med krav til sikkerhet i fast eiendom eller kausjon.

– Ved hjelp av tilgang til data om kundens fordringer kan banken innvilge en kredittramme med lavere risiko og derfor unngå krav til privat sikkerhet, sier Fresvik.

Ut i hele landet

Bankene står i kø for å lansere digitale tjenester og de seneste årene har slaget stått om personkundene. Ett eksempel er mobilbetalingsappen Vipps, der nesten alle landets banker er medeiere. Apple Pay har varslet lansering av mobilbetaling i butikk allerede før sommeren.

Et nytt bankregelverk om betalingstjenester (PSD2) betyr at alle banker i fremtiden må dele på kundeinformasjon og det åpner for at digitale løsninger kan rulles ut på landsbasis med én gang.

– Vi vil lansere Buffer i hele landet samtidig. I første omgang distribuerer vi løsningen selv, men vi er også i dialog med andre nasjonale partnere, sier Fresvik.

I første omgang har den nye tjenesten inngått samarbeid med regnskapsprogrammet Poweroffice Go, og målet er å få flere aktører med innen lansering i juni.

I dag har Sparebanken Vest rundt 10.000 små bedrifter som kunder og målet er å doble antallet innen tre år, blant annet ved hjelp av den nye tjenesten. Sparebanken Vest har hatt drøyt åtte prosent utlånsvekst til bedriftskunder siste året, men de små bedriftene med inntil ti ansatte utgjør bare en brøkdel av dette – mellom fem og ti prosent av totale utlån til bedriftene.

Fintech i ledelsen

Norges største bank DNB er i ferd med å lansere digitale lånesøknader for bedriftskundene, som del av et større prosjekt for små- og mellomstore bedrifter med inntil 250 ansatte. Det er lagt inn 100 millioner kroner i prosjektet og målet er at lån skal innvilges raskere og i noen tilfeller automatisk.

I Bergen har Sparebanken Vest knyttet seg til et voksende miljø for utvikling av finansiell teknologi, kalt Finance Innovation.

Fresvik har vært i ledelsen siden 2014, og tror det hjelper at banken satser på unge ledere.

– Det gjør oss mer interessant som samarbeidspartner og folk merker at vi er «dus» med teknologisk innovasjon, sier hun.(Vilkår)

Finansministeren om oljepengebruken: - Jeg har ikke anstrengt meg i det hele tatt
Regjeringen har lagt frem revidert nasjonalbudsjett. Kjetil B. Alstadheim kommenterer hvorfor det kan bli mer anstrengende for finansministeren når det skal behandles av Stortinget.
01:49
Publisert: