De står i snødrev på et hustak i utkanten av Stavanger og ser på en tomt der de planlegger å bygge et nytt norsk it-kraftsenter. Et knippe it-veteraner i oljebyen og investeringsselskapet Smedvig er nemlig lei av at it-arbeidsplasser flyttes til hovedstaden og at digitaliseringen styres utenfra. Derfor har Smedvig nylig tatt eierskap til to tredjedeler av aksjene i det nystartede it-selskapet Veni. Det skal bli den sentrale aktøren i det nye it-huset på 9000 kvadratmeter Smedvig ønsker å bygge her.

– Vi skal være samlingspunktet, sier daglig leder Nils Olav Nergaard i nystartede Veni.

Digitaliseringstaper

Symptomatisk nok annonserte Stavanger-baserte Statoil denne uken at to sentrale nye digitaliseringssentre skal plasseres i Bergen i stedet for i Stavanger. Folkene bak Veni har lang erfaring med å jobbe for it-selskaper med hovedkontorer andre steder. Det er ingen større selskaper innen informasjonsteknologi som er stavangerbaserte.

– Vi trenger å stå sterkt som andre regioner gjør, som Bergen og Oslo. Det er litt spenning mellom disse stedene. Oslo ønsker å dra alle teknologiarbeidsplasser dit, sier Nergaard.

– Veni skal være med på å bygge denne klyngen og skape synergier. Sammen er vi mye sterkere enn hvis vi sitter hver for oss i kjellere og loft, sier han.

Markedssjef Petter Alfsen, som i likhet med Nergaard opprinnelig var tilflytter, mener Stavanger sårt trenger interessante it-arbeidsplasser.

– En får ikke folk hit på grunn av vær og vind, hvis de ikke surfer. Skal folk komme hit, må det være spennende arbeidsmuligheter og et spennende miljø å være i, sier Alfsen, som sier responsen lokalt er overveldende.

– Det trigger veldig. Folk har lyst til å være med. De fleste av oss har jobbet i selskaper som har vært styrt fra andre byer. Vi vet hva som skjer, flere og flere arbeidsplasser flyttes feil vei. En tror en kan sentralisere fra en annen plass, sier han.

Veni har nå 12 ansatte bare få uker etter oppstarten. Planen er å komme opp i flere hundre arbeidsplasser innen fem år.

Tenker klynge

Markedsdirektør Sjur Christian Monsen i Smedvig Eiendom sier investeringsselskapet nå ønsker å bygge tre klynger i hjembyen. Bank og finans skal konsentreres i sentrum, mens bygg og anleggsbedrifter skal konsentreres på Åsen. Ved universitetet på Ullandhaug satser Smedvig på forskning, utvikling, undervisning og helse. Smedvig eier allerede flere bygg i området, som huser slike aktører. Planen er å starte byggingen av det nye it-huset neste år. Første byggetrinn skal være på 3500 kvadratmeter. Det nye universitetssykehuset i Stavanger skal for øvrig bygges like ved, noe Veni håper gir muligheter.

Smedvig er for øvrig første oppdragsgiver for Veni, særlig knyttet til Åsen-prosjektene. Digitalisering er et stort tema også for eiendomsutviklerne.

– Du må være med leietagerne, være med på det som skjer. Det nytter ikke bare å sette opp en boks og så få en tiårig leiekontrakt og en leietager og håpe at det går bra og at de forlenger ti år senere. Du må skape mer miljø, så folk ønsker å være der, sier Monsen i Smedvig. (Vilkår)