Oppstartsselskapet Prai as begjærte midlertidig forføyning mot Oslo kommune om adgangen til å bruke en applikasjon for bestilling av taxi. Oslo byfogdembete tok i en kjennelse fredag begjæringen til følge.

Prai har utviklet en mobilapp som gjør det mulig for publikum å anmode drosjer som befinner seg i nærheten om kjøreoppdrag. Bruk av tjenesten forutsetter at både drosjekunden og drosjesjåføren har installert appen på sine mobiler og har opprettet brukerkontoer i appen.

Taxisjåføren må på sin side identifisere seg selv slik at Prai kan verifisere at sjåføren har løyve og er tilknyttet sentral.

Hensikten med appen er at den skal gjøre det enkelt å praie en drosje som befinner seg like i nærheten, men som kanskje ikke er i sikte for kunden. Den skal også gjøre det lettere for sjåføren å lokalisere kundene.

Men 10. april i år sendte Oslo kommune, Bymiljøetaten, Avdeling for transportløyve og skiltmyndighet, ut en epost til drosjesentralene i Oslo der de advarte mot bruk av den aktuelle mobilapp-tjenesten.

Sluttet å bruke tjenesten etter advarsel

Drosjesentralene skal i etterkant av eposten ha informert løyvehavner om at bruk av Prai er ulovlig. Sjåfører som benyttet appen skal etter dette ha sluttet å bruke tjenesten.

Prai as har gjort gjeldende at Oslo kommune ikke har adgang til å forby drosjeløyvehavere å benytte appen Prai, og har vist til at det ikke foreligger noe rettslig grunnlag for et slikt forbud.

Det får de nå medhold i av Oslo byfogdembete.

«Argumentene fra Prai as' side om at bruk av applikasjonen vil føre til færre tomme drosjer og miljømessige gevinster er ikke imøtegått, og fremstår for retten som tydelige fordeler knyttet til bruk av applikasjonen. Det samme gjelder konkurransemessige hensyn (...). Retten legger videre til grunn at bruk av applikasjonen vil kunne føre til raskere betjening og dermed også et bedre og mer effektivt drosjetilbud til publikum, heter det i kjennelsen.

- Vil endre taxi-Norge for alltid

Retten er etter dette kommet til at det ikke foreligger noen klar hjemmel i yrkestransportloven, yrkestransportforskriften eller drosjeforskriften for Oslo som innebærer at bruk av applikasjonen som Prai må anses i strid med regelverket og ulovlig.

I slutningen heter det at Oslo kommune forbys å forfølge drosjeløyvehavere som bruker Prai-appen. Oslo kommune må også betale Prais sakskostnader.(Vilkår)

- Vi har jobbet hardt for dette og nå skal vi endre taxi-Norge for alltid. Byfogden gir full støtte til Prai mot taxi-monopolet og nå har vi flere hundre taxier klare for dem som ønsker billigere taxi. Julen kom tidlig i år. Både for drosjepassasjerene og sjåførenn, sier daglig leder Usman Saleem i Prai as i en kommentar til kjennelsen.

Eldar Sætre om Equinors lønnsomme Troll
Eldar Sætre forteller om en enorm lønnsomhet på Troll-feltet.
01:08
Publisert: