Joakim Marstrander, Thorvald Nyquist og Lene Sakariassen i henholdsvis EY, Deloitte og PwC hevder i et debattinnlegg i Dagens Næringsliv 12. september at de store advokathusene ikke evner å ta rollen som pådrivere i den teknologiske utviklingen. Foreløpig står de tradisjonelle advokatfirmaene seg svært godt i konkurransen mot nye aktører, inkludert «Big4», både i Norge og globalt. Fremtiden er usikker og vi kan ikke utpeke morgendagens vinnere, utover at vi tror det er aktører som viser tilstrekkelig nysgjerrighet, tilpasningsdyktighet og ydmykhet.

Som et av Norges ledende forretningsadvokatfirmaer er vi helt enig i at advokatbransjen står ovenfor en rivende utvikling. Fremvekst av ny teknologi, krav til effektivisering og nye konkurrenter utfordrer allerede de etablerte advokatfirmaene. Dette er bare starten, men her ligger også muligheten til å skape fremtidens advokatfirma.

Digital teknologi er blitt den nye driveren i bransjen, og det dukker stadig opp alternativer til advokater. Nye teknologibaserte aktører som utfordrerne Justify og Lexolve gir privatpersoner og bedrifter tilgang å løse enkle behov selv og gjør juridiske tjenester tilgjengelig for flere. Denne type løsninger vil bevege seg oppover i verdikjeden. Godt etablerte Axiom og lignende aktører vil fortsette å ta sin del av kaken knyttet til juridiske «produksjonsprosesser». Det er ingen tvil om at disse tjenestene allerede har fått grobunn både i Norge og internasjonalt. Etterspørselen globalt etter juridiske tjenester er økende, men antall timer levert av advokatbransjen har vært på samme nivå siden finanskrisen i 2008. Vi innser at advokater ikke lenger er den eneste kilden til juridisk rådgivning.

Trine Melsether
Trine Melsether
Sverre Tyrhaug
Sverre Tyrhaug

Legal Tech utvikles i et voldsomt tempo. Rundt 3 milliarder dollar er blitt investert i Legal Tech de siste fem årene. «Electronic discovery», altså elektronisk gjennomgang av fakta og dokumentasjon i forbindelse med rettssaker, er nå et ti milliarder dollar-marked globalt. Det er ingen tvil om at Legal Tech vil benyttes av nye og etablerte aktører til definerte oppgaver og dokumentgjennomganger i due diligence, rettssaker, granskninger med mer.

Marstrander, Nyquist og Sakariassen hevder at de fleste advokatfirmaer i all hovedsak retter oppmerksomheten mot interne prosesser når det kommer til digital strategi. Dette stemmer ikke i vårt tilfelle og heller ikke for våre hovedkonkurrenter som er andre tradisjonelle advokatfirmaer. Ja, vi bruker vi digitale løsninger til å forenkle hverdagen for advokatene våre, i form av automatisert saks- og klientopprettelse, dokumentautomatisering, AI-verktøy for dokumentgjennomgang. Like viktig for oss er det å bruke teknologi og innovasjon for å forenkle hverdagen til klientene våre. Vi tar utgangspunkt i klientenes behov, og flere av våre digitaliseringsprosjekter gjennomføres i tett samarbeid med klient. Med en egen digitalavdeling internt i firmaet, som jobber tett med advokatene våre, har vi kort vei fra idé til produkt.

Marstrander, Nyquist og Sakariassen tegner et bilde av en usikker fremtid hvor advokatens rolle nærmest blir overflødig. Vi er helt sikker på at det ikke kommer til å skje. Det vil alltid være behov for faglig dyktige advokater som er ledende innen sitt område og samtidig evner å tenke kommersielt og være en strategisk sparringpartner for klientene. Men vi innser samtidig at vårt bidrag inn i klientenes prosjekter må effektiviseres, og at flere av dagens arbeidsoppgaver vil bli automatisert.

For å utnytte mulighetene som ligger i en bransje i endring må vi tilpasse oss, og utvikle og tilby de tjenestene klientene trenger og ønsker. Det krever at vi endrer måten vi arbeider på, prøver nye ting, adopterer nye løsninger og innarbeider dette i firmaets felles kultur. Vi må møte klientenes behov med bruk av systemer, prosesser, data, teknologi og andre eksperter i tillegg til advokatene. Ved hjelp av teamarbeid og nye samarbeidsformer skaper vi en innovasjonskultur som vi mener gjør oss i stand til å vri det Marstrander, Nyquist og Sakariassen fremstiller som et problem til en gyllen mulighet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.