Anders Løland, assisterende forskningssjef ved Norsk Regnesentral og co-director i Big Insight

En sak for algoritmetilsynet

Den kunstige intelligensen vi omgir oss med er ikke nødvendigvis rettferdig. Noen bør føre tilsyn med algoritmene.

Publisert: Oppdatert:

For både privat sektor og offentlig sektor kan vi få kommersielle algoritmetilsyn som setter sitt stempel på godkjente algoritmer. Dette kan også lette kontrollarbeidet for Datatilsynet
For både privat sektor og offentlig sektor kan vi få kommersielle algoritmetilsyn som setter sitt stempel på godkjente algoritmer. Dette kan også lette kontrollarbeidet for Datatilsynet (Foto: scyther5/Getty Images/iStockphoto)