Det har ikke skortet på dystre spådommer om fremtiden for norsk leverandørindustri som følge av skiferboomen i Nord-Amerika, men norske nøtteknekkere kan være i ferd med å skape et nytt industrieventyr.

Denne gangen dreier det seg om digitalisering og automatisering.

Investeringene på norsk sokkel øker etter oljesmellen. Rystad Energy venter ti prosent investeringsvekst i år. Likevel vil oljeinvesteringene neppe komme tilbake til toppnoteringen fra 2014. Det finnes rett og slett for mye lett tilgjengelig olje og gass andre steder i verden.

Det fører til at store ressurser på norsk sokkel vil forbli urørt.

Audun Martinsen, partner og ansvarlig for oljeservice i Rystad Energy
Audun Martinsen, partner og ansvarlig for oljeservice i Rystad Energy (Foto: Jon Skille Amundsen)

Dermed går også norsk leverandørindustri en usikker fremtid i møte. Rystad Energy venter en gjennomsnittlig årsvekst i hjemmemarkedet på tre prosent de neste fem årene. Men det er én sektor som skiller seg ut. Digitalisering og automatisering omfavnes av offshorenæringen og er i ferd med å gjøre Norge ledende i petroleumsbransjen.

Digitalisering og automatisering kan skape en smartere, grønnere og mer konkrurransedyktig offshorenæring, både her til lands og andre steder.

Idet tungvektere som BP, Eni, Shell og nå senest ExxonMobil overlater ansvaret på norsk sokkel til andre, får en ny generasjon kostnadsfokuserte oljeselskaper fotfeste. Aker BP har tatt mål av seg å bli oljebransjens svar på Google og går i front med å dele data med konkurrenter, leverandører og andre interesserte. Målet er økt produktivitet og effektivitet, høyere kvalitet, bedre sikkerhet og mindre miljøpåvirkning.

2500 milliarder kroner ble brukt i den globale offshorenæringen i fjor. Rent økonomisk kan digitalisering og automatisering gi årlige besparelser på 250 milliarder kroner det neste tiåret, viser våre beregninger. Det tilsvarer alle kostnadene på norsk sokkel i fjor. På toppen kommer ikke-målbare gevinster innen helse, miljø og sikkerhet.

Mange initiativ er allerede gjennomført. Enorme datasett etter årevis med boring og produksjon på sokkelen mates nå gjennom algoritmer for å optimalisere fremtidig utvinning ved hjelp av maskinlæring. Autonome undervannsfartøy og flyvende droner brukes til inspeksjon og reparasjon. Og digitale tvillinger – en komplett digital modell av plattformen – forenkler utbygging og drift av nye felt.

Dette er egentlig ikke noe nytt. Historisk sett har Norge gått i bresjen for teknologisk utvikling i petroleumsnæringen. Vi var tidlig ute med undervannsteknologi, slik som subseakompresjon og driftssikker kraftoverføring på dypt vann over lange strekninger. Nå kan digitalisering og automasjon være med på å forlenge Norges posisjon som utstillingsvindu i offshorenæringen.

Ikke bare er dette godt nytt for en stadig mer presset olje- og gassnæring, men også vindkraft vil kunne dra nytte av utviklingen. Forsknings- og utviklingsbudsjettene i olje- og gassektoren er romsligere enn i vindbransjen, og mange av eksemplene ovenfor vil kunne redusere kostnadene og dermed gjøre offshore vind mer konkurransedyktig og driftssikkert.

Mange har vært bekymret for de 130.000 direkte og indirekte ansatte i norsk petroleumsindustri etter oljesmellen i 2014. Vi venter som sagt at aktivitetsnivået fremover vil bli lavere enn forut for siste oljetopp. Men nær en tredjedel av omsetningen i næringen kommer nå fra salg til utlandet. Dette utgjorde 100 milliarder kroner i fjor, ifølge Rystad Energy. Vi tror denne andelen vil stige betraktelig når norske leverandører leder an i digitaliseringen og automatiseringen globalt sett. Dette – i kombinasjon med økt internasjonalisering – kan veie opp for et lavere aktivitetsnivå på norsk sokkel isolert sett.

Norge kan klare å digitalisere seg ut av oljekrisen. Dette vil gjøre oss enda bedre skodd for fremtiden. Hvis data er den nye oljen, har Norge kommet på skuddhold av en ny gullfugl.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.