Dna-tester er blitt enkle og billige. Du kan betale under 1000 kroner, spytte i et rør, og sende det i posten til en rekke selskaper på nett. I retur får du grafer som viser hvor i verden dna-et ditt stammer fra, lister over mennesker du er i slekt med, og hvorvidt du har gener som gjør at du nyser av sollys, misliker koriander – eller har økt risiko for brystkreft.