Innlegg: Er vi alle inkompetente i den digitale verden?

Mulighetsrommet i teknologien og markedsmekanismene er for komplekse til å forstå dem.

Anonymisert data faller ikke inn under GDPR. Ny teknologi og nye analyseteknikker utfordrer imidlertid det eksisterende regimet med anonymisering.
Anonymisert data faller ikke inn under GDPR. Ny teknologi og nye analyseteknikker utfordrer imidlertid det eksisterende regimet med anonymisering.Foto: Gunnar Blöndal
TeknologiGDPR
Publisert 21. October 2019, kl. 17.39Oppdatert 21. October 2019, kl. 17.39