Forventningene til kunstig intelligens er enorme. Viktige samfunnsoppgaver kan løses langt mer effektivt og med høyere kvalitet når kunstig intelligens legger grunnlaget for viktige beslutninger. Løsninger basert på datasystemer som forstår, lærer, resonnerer og agerer sammen med mennesker kommer til å endre og forbedre verden på en rekke områder.