Marit Valseth og Oskar Aalde, rådgivere i avdeling for Biobaserte næringer i Innovasjon Norge.

Smart teknologi til lands og til havs

Ved å se på de tradisjonelle næringene i hav, land og skog i lys av ny teknologi, åpner det seg et enormt verdiskapingspotensial for Norge. Det må vi kapitalisere på.

Publisert: Oppdatert:

Havlaboratoriet Ocean farm 1, har utviklet en sensor som festes på fisken for å samle inn data om fiskens adferd og fysiologi. Denne skal trådløst overføre informasjon om fettinnhold, hjerteslag, oksygeninnhold i blodet og fiskens bevegelsesmønster.
Havlaboratoriet Ocean farm 1, har utviklet en sensor som festes på fisken for å samle inn data om fiskens adferd og fysiologi. Denne skal trådløst overføre informasjon om fettinnhold, hjerteslag, oksygeninnhold i blodet og fiskens bevegelsesmønster. (Foto: Salmar)