Balram Panjwani, forsker, Jon Samseth, forsker, og Jens Kjær Jørgensen, seniorforsker, alle i Sintef

Maskinlæring mot vindmøllemotstand

Vindkraftutbyggere får snart regnehjelp til å utforme planene slik at de gir mindre motstand lokalt. Kunstig intelligens forutsier naboenes dom.

Publisert: Oppdatert:

Hvor viktig er støy fra turbinblad for hva folk mener om vindkraft? Hva synes de om vindparker som består av noen få store turbiner kontra områder med mange «små»? Her, Høg-Jæren Energipark nær Varhaug i Rogaland.
Hvor viktig er støy fra turbinblad for hva folk mener om vindkraft? Hva synes de om vindparker som består av noen få store turbiner kontra områder med mange «små»? Her, Høg-Jæren Energipark nær Varhaug i Rogaland. (Foto: Carina Johansen)