Forhåpentlig ville du ha tatt i bruk mulighetene teknologien gir til å designe friksjonsfrie prosesser med så få steg som mulig. Dessverre er ikke dette alltid tilfellet når etablerte selskaper skal bli digitale.

Ettersom vi er på vei til å vokse fra tiden der informasjonsteknologi (it) ble brukt til å understøtte eksisterende prosesser til intelligent bruk av teknologi, er det på tide å trekke et skille mellom å forbedre det eksisterende ved hjelp av teknologi og det å fornye seg gjennom digital transformasjon.

Der tradisjonell digitalisering i stor grad handler om kostnadsforbedring og operasjonell effektivitet primært konsentrert rundt enkeltprosesser eller funksjonsområder, handler digital transformasjon om å utnytte bredden av banebrytende teknologier som er åpent tilgjengelig. Fremfor å forbedre og replisere eksisterende praksis bør virksomheter gjennomgå en digital transformasjon gjennom å omfavne mulighetene ved bruk av teknologi der både prosesser, forretningsmodell, kompetanse og kultur må fornyes.

Uber er et ofte brukt, men godt eksempel på en virksomhet som har skapt noe nytt ved bruk av teknologien som er tilgjengelig. Ethvert taxiselskap kan lansere en app for å booke taxi fremfor bestille gjennom å ringe, men Uber har utnyttet muligheten som ligger iboende i smarttelefonen ved å benytte geolokasjon for både passasjer og fører. I tillegg har det benyttet plattformøkonomiens iboende transparens for å både koble sjåfør og passasjer, samt bygget tillit i systemet gjennom brukeranmeldelser. Brukere av digitale tjenester stoler oftere på «peer reviews» enn på en sannhet servert av etablerte selskaper.

Selv om opplevelsen av å være digital ofte er synligst i kundefront, er det ikke tilstrekkelig å fokusere utelukkende på front-end. Du er ikke digital bare fordi du har lansert en app. For å lykkes digitalt må ofte maskinrommet renoveres. Etablerte systemer er ofte bygget for å understøtte gårsdagens forretningslogikk og baserer seg på evnen til å løfte tungt fremfor å løpe raskt. I møte med digitale utfordrere som har hastighet og fleksibilitet som sine konkurransefortrinn skaper dette utfordringer for etablerte virksomheter som ønsker å henge med.

Gravitasjonspunktet for it i virksomheten er i ferd med å skifte. Der virksomheter tidligere bygget sin it-portefølje rundt tunge kjernesystemer, blir standardiserte grensesnitt for datautveksling, såkalte API-er, det nye tyngdepunktet i enhver virksomhets digitale maskineri. Åpne API-er er en av nøkkelingrediensene som gjør det mulig å skalere og utnytte nettverkseffektene i en digital økonomi, og hverken Facebook, Alibaba eller Amazon ville vært der de er i dag uten strategisk bruk av åpne grensesnitt.

I bank- og finansbransjen har dette blitt særlig aktuelt med innføringen av betalingsdirektivet, PSD2 som krever at bankene åpner opp sine API-er og gir tredjeparter tilgang til betalingsdata gjennom standardiserte API-er fra tredje kvartal i år.

Som Nordens (og dermed mest sannsynlig verdens) første rene digitalbank har Sbanken vært et teknologiselskap fra starten for 19 år siden. Men det betyr ikke at vi kan lene oss tilbake og si oss ferdig med digitaliseringsarbeidet. Selv en født digital bedrift er nødt til å rydde litt i maskinrommet for å kontinuerlig både forbedre og fornye oss. Da vi ga en liten gruppe ansatte utfordringene å fornye mobilbanken for et år siden, satt vi tydelige forventninger. Tenk som om vi ikke hadde en eneste kunde før, og kom opp med et brukergrensesnitt uten å tenke på hva vi allerede har fra før.

For å leve opp til endringer i forventninger, samtidig som man holder it-kostnadene på akseptable nivåer, er det avgjørende å identifisere hvilke oppgaver du skal løse for dine kunder, og hvordan disse kan løses på en best mulig måte. Ikke start med de mest komplekse oppgavene, men start med områder med store mengder data og relativt enkle beslutninger før du begir deg ut på områder med større grad av usikkerhet og prosesser med komplekse beslutninger.

Når det er sagt, er det aldri en dum idé å ha kontinuerlige tanker om å forbedre eksisterende virksomhet. Men dersom du ikke i tillegg ser etter hvordan du skal fornye deg, vil du ende opp med et litt bedre stearinlys enn i går, mens noen andre finner opp lyspæren i morgen.

Christoffer Hernæs, digitalsjef i Sbanken.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Endelig er elbilen Audi E-tron kommet til Norge: Men hvor langt går den når det er minus 10, snø og slaps?
03:08
Publisert: