– Du kan tenke deg hvor dyrt det er å utvikle noe folk ikke vil ha. Og du kan tenke deg hvor mange dårlige nettsider det er der ute med dårlig konverteringsrate, sier gründer Christoffer Moen (28).

Han er sjef for den nystartede brukertestplattformen Teston, som nå mottar sin første store investering utenfra. Målet var å lage en plattform for å forenkle og digitalisere brukertesting, noe som er viktig ved utvikling av nettsider og apper.

Bak selskapet står seks gründere i alderen 21 til 34 år. De har bakgrunn fra Netlife Design og norske oppstartsselskaper som Xeneta, Travayl, Nabobil og Fullstakk.

Halverer prisen

Investeringsfondet Idekapital Fund 1 går inn med ti millioner kroner i Teston, noe som verdsetter selskapet til noe over 50 millioner kroner. Planen er å øke investeringen til 50 millioner kroner dersom selskapet utvikler seg etter planen de kommende årene.

I dag skjer brukertester vanligvis ved at et byrå plukker ut testere, som møter opp fysisk og gjennomfører en test ledet av en moderator. Prisen er gjerne 1500–1700 kroner per testperson.

Med Testons løsning halveres prisen per testperson fordi det er en plattform der testbrukere prøver ut nye, nettbaserte produkter og tjenester på sin egen datamaskin.

Kundene definerer selv hvilken målgruppe testerne skal tilhøre, før Teston legger oppgaven ut på «torget» og ber interesserte testere melde seg.

Kommentarer, reaksjoner og ansiktsuttrykk blir filmet og lastet opp til Teston-plattformen, slik at oppdragsgiveren kan se gjennom de 20 minutter lange tilbakemeldingene når det passer.

– Det skjer i en mer naturlig setting, hjemme i egen sofa. Det er enklere for dem å være ærlige, å si hva de faktisk synes, sier Moen.

Går for fire mrd.

Idekapital Fund 1 forvalter en halv milliard kroner på vegne av investorer som Oslo Pensjonsforsikring, Kristian Siem, Jan Haudemann-Andersen og sjakkverdensmester Magnus Carlsen.

Idekapital Fund 1 forvalter en halv milliard kroner på vegne av blant andre sjakkspiller Magnus Carlsen (fra venstre) og investorene Jan Haudemann-Andersen og Kristian Siem.
Idekapital Fund 1 forvalter en halv milliard kroner på vegne av blant andre sjakkspiller Magnus Carlsen (fra venstre) og investorene Jan Haudemann-Andersen og Kristian Siem. (Foto: Klaudia Lech/Mikaela Berg/Aleksander Nordahl)

Ideen er å putte penger i teknologiselskaper som leverer tjenester til andre bedrifter. Teston har allerede sikret seg store norske kunder som Schibsted, Aller og If Skadeforsikring.

Fordi Teston forenkler prosessen og gjør brukertestingen billigere og mer digital, er hypotesen at produktutviklere vil teste oftere enn før.

Elizabeth Strand, som er sjef for brukeropplevelse i If Skadeforsikring, sier forsikringsselskapet har inngått en ettårig avtale med Teston.

– I dag gjør vi mange tradisjonelle brukertester der vi inviterer folk inn fysisk på kontoret for å prøve ut løsningene våre. Vi vil bruke Teston i tillegg, fordi vi tror det gjør det mulig å gjøre tester oftere slik at vi forstår kundene enda bedre, og med mindre arbeidsinnsats fra oss. Det betyr også at vi kan teste ut nye løsninger på kundene våre i en tidligere fase, sier Strand.

– Produktet er veldig skalerbart, og plattformen kan tas til utlandet ganske raskt, sier partner Kristian Øvsthus i Idekapital Fund 1.

Ifølge Testons anslag vil markedet for brukertesting, gjerne kalt UX-testing, nær firedobles og være på cirka 65 milliarder kroner i USA og Europa i 2025. Testons ambisjon er å kapre fire milliarder av dette markedet.

– Dersom dere om noen år har investert alle de 50 millionene, hvor mange markeder er Teston i da?

– Vi har ikke i vår investeringshypotese at Teston skal ta USA eller et stort asiatisk marked. Men hvis vi har investert 50 millioner om 2,5 år, er Teston bredt til stede i det europeiske markedet, og da snakker vi for eksempel om ett eller flere land som Storbritannia, Tyskland, Benelux-landene og Frankrike, og muligens et par av de søreuropeiske økonomiene, sier Øvsthus.

Flybensin og flaskehalser

Øvsthus mener finansiering av gründerselskaper handler om å sette fart på riktig tidspunkt.

– Det er ikke alltid du bare kan kaste på masse flybensin og tro at det letter av seg selv. Du skal ha en teknologi som kan lette, og du kan ikke la markedsføringen løpe fra teknologien. Når du får store volumer, oppstår alltid teknologiske flaskehalser du ikke hadde forutsett på forhånd, sier Øvsthus.

Idekapital vil eie mindre enn halvparten av Teston, både etter å ha skutt inn ti millioner kroner, og dersom fondet senere øker investeringen.

– Vi har selvfølgelig beskyttelse mot å bli utvannet mot vår vilje. Men en av grunnene til at vi er attraktive, er jo at vi har et nettverk som gjør at vi kan sette selskaper i kontakt med investorer med mye større lommebøker om og når den tiden kommer at de har behov for virkelig store kapitalinnskudd, sier Øvsthus.

Peker på svakheter

Are Halland jobber med innhold og strategi i Netlife Design, som har gjennomført mer enn 10.000 brukertester siden 2001. Han kaller Teston et bra tilskudd som skjerper konkurransen.

– Det er tidligere ansatte hos oss som står bak, og det er jo et kvalitetsstempel. De har gjort en kjempejobb og tatt tak i den metodiske utfordringen i automatisert testing og løst den så bra det kan gjøres, sier Halland.

Han påpeker samtidig noen metodiske utfordringer ved å basere seg på selvrapportering der testpersonen skal tolke egne handlinger.

– Dersom det er en proff testperson, vil vedkommende kanskje si ting den vet at oppdragsgiver vil høre. Så er det også en utfordring med feiltolkning, fordi man her har å gjøre med kvalitative data. Derfor er utformingen av oppgavene og presise spørsmål vesentlig for å få et godt resultat. Teston har tatt høyde for mye av dette, men det kan nok være smart å få profesjonell hjelp til rekruttering, utforming av testoppgaver og tolkning av resultater. Og en live brukertest i lab med moderator, øyesporing og felles tolkning av observasjoner har fortsatt store fordeler, sier Halland.(Vilkår)

Gråbeins Gadget Guide: skikkelig fotoapparat til ferien
I mange situasjoner er det bedre med et skikkelig kamera enn å ta mobilbilder
02:30
Publisert: