– La det sakte, men sikkert dø ut. Det er det beste for finansiell stabilitet, sier SEBs kredittanalytiker Thomas Eitzen.

Han har fulgt med på bitcoin og resten av kryptovalutamarkedet i lengre tid. De siste ukene har han sett på hva slags utfordringer det svært volatile markedet gir for sentralbankene og den finansielle stabiliteten i ulike land.

– Hva skjer hvis kryptovaluta blir veldig stort? Hvordan skal sentralbankene styre rentene og hvordan skal de styre økonomien? Det er et åpenbart problem. Det er den ultimate grunnen til at en privat kryptovaluta ikke kan bli hele verdens valuta, sier Eitzen.

0,3 prosent av Japans bnp

Han tror ikke bitcoin kommer til å bli en global valuta nettopp fordi sentralbankene kommer til å sette en stopper for det lang tid i forveien.

Den japanske investeringsbanken Nomura kom i julen med en analyse der den skrev at mange japanere er blitt veldig rike på ellevill avkastning på sine bitcoininvesteringer.

Det tror de vil gi økt forbruk, og Nomura mener Japans kryptomani vil kunne gi et positivt bidrag på 0,3 prosent til landets bruttonasjonalprodukt (bnp).

– Det estimeres at japanerne har en fjerdedel av verdens bitcoin. Det er mange, mange milliarder dollar i verdi som kan forsvinne over natten. Jeg sier ikke at det gjør det, men det kan i teorien skje, sier Eitzen.

– Japan har hatt et dårlig konsum siden 1995 og renten er 0. Hvis japanerne da plutselig mister pengene sine, kjøper de mindre og vi kan få resesjonstendenser, sier han.

Eitzen leker med tanken om at bitcoinprisen stiger så mye at bitcoinbeholdningene utgjør flere prosent av Japans bnp og så plutselig krasjer helt. Da kan det tenkes at den japanske sentralbanken må gjøre støttekjøp av bitcoin for å forhindre økonomisk krise. Men at det scenarioet utspiller seg, ser han likevel som veldig fjernt.

Sand i maskineriet

Han tror de fleste sentralbankene nå ønsker å få en myk landing for bitcoin og øvrige kryptovalutaer.

– De vil ikke ha en boblesprekk. Da får de store problemer i morgen, sier Eitzen, og peker på at verdier for milliarder av dollar vil forsvinne og skape trøbbel for blant annet Japan og Sør-Korea.

– Da må du ha litt sand i maskineriet som gjør det vanskeligere, men ikke ulovlig. La dette få dø den sakte død. Det er det beste for finansiell stabilitet, sier han.

Eitzen mener kryptovalutamarkedet er veldig sensitivt for meldinger fra myndigheter som kan omhandle reguleringer eller forbud mot handel eller utvinning av bitcoin. Eller eventuelt at USA forbyr det helt ved å innføre den såkalte Patriot Act på kryptopenger.

Patriot Act er en svært omstridt lov som ble vedtatt etter terrorangrepet i 2001 for å gi amerikanske myndigheter flere verktøy til å avsløre terror.

Eitzen sier de spøker på kontoret om overskriften som gjør at alt rakner:

«ISIS finansierer terroristangrep ved å mine bitcoin i Jemen med gass fra Qatar»

– Da har du alle de slemmeste USA vet om, og de driver med krypto. Da er det ferdig, sier Eitzen.

– Hvis ikke det er inflasjon så vet ikke jeg

Kredittanalytikeren kjøper heller ikke ideen om at pengemengden er begrenset. Teknologien til bitcoin er laget sånn at det aldri vil eksistere mer enn 21 millioner bitcoin, slik at pengemengden i seg selv ikke vil være gjenstand for inflasjon.

Men selv om det ikke kan trykkes opp flere bitcoin, kan teknologien kopieres og modifiseres, og på den måten kan bitcoin splittes slik at man får en ny, nesten tilsvarende, digital valuta. Det så man da utbrytervalutaen bitcoin cash sprang ut av bitcoin i august i fjor.

– Hvem som helst kan starte sin egen valuta. Hvis ikke det er inflasjon så vet ikke jeg, sier Eitzen.

– Man bør ikke ha en global valuta. Punktum. Og i den grad man skulle hatt det skulle det i hvert fall ikke ha den teknologien som ligger til grunn her, sier han.

Kredittanalytikeren er imidlertid veldig optimistisk til blokkjedeteknologien, som sies å ligge til grunn for alle kryptovalutaene.

Kort fortalt er det et globalt system for regnskapsføring som er lesbart for alle i nettverket.

– Shippingselskaper begynner å bruke det for å ha et sted der alle kan se hvor varen er, på hvilken båt, hvem har betalt for det, om det er betalt skatteavgifter, toll, og så videre. Det er kjempebra, men det har ikke noe å gjøre med hverken bitcoin, ethereum eller ripple, sier Eitzen.(Vilkår)

Bitcoin har ingen fundamental verdi, og kan gå i null.
01:21
Publisert: