Tor Olav Mørseth

Tor Mørseth, daglig leder i Digital Norway

Hvor blir det av realfagsstudentene?

Norge trenger teknologer. Likevel utdanner vi færre innen realfag enn våre naboland.

Publisert: Oppdatert:

Alt for mange benker står tomme på norske realfagsforelesninger. Sammenlignet med nabolandene uteksaminerer Norge vesentlig færre studenter i realfag, noe som ikke er godt nytt med tanke på Norges fremtidige behov av teknologer. Her fra en kjemiforelesning på Gløshaugen i Trondheim.
Alt for mange benker står tomme på norske realfagsforelesninger. Sammenlignet med nabolandene uteksaminerer Norge vesentlig færre studenter i realfag, noe som ikke er godt nytt med tanke på Norges fremtidige behov av teknologer. Her fra en kjemiforelesning på Gløshaugen i Trondheim. (Foto: Ole Morten Melgård)