Regjeringen ønsker å innføre prikkbelastning for brudd på forbudet mot å bruke håndholdt mobiltelefon under kjøring. Hvert brudd straffes med tre prikker. Blir du tatt to ganger, er du bare to prikker unna et førerkortbeslag, melder TV 2.

Samferdselsdepartementet har nettopp sendt forslaget ut på høring.

I dag straffes mobilbruk i bil med forelegg på 1.650 kroner. ​Utrykningspolitiet (UP) skriver mellom 15 000 og 20 000 forelegg årlig for ulovlig bruk av mobiltelefon.

– Vi vet at tre av ti dødsulykker skyldes uoppmerksomhet og distraksjon. Ulovlig mobilbruk er en av de tingene som distraherer førere, så er det viktig å skjerpe denne forskriften slik at det gis prikkbelastning ved overtredelse, sier UP-sjef Runar Karlsen.

Høringsfristen er satt til 5. september.(Vilkår)

Disse suvenirene kjøper turistene mest av
– Det er noe vi må bestille inn hele tiden.
00:54
Publisert: