Tirsdag fikk oppstartselskapet Glucoset i Trondheim beskjeden de hadde håpet på. De er blant et femtitalls utvalgte blant over tusen søkere som får tilskudd fra EUs Horizon 2020-program. 23 millioner blanke kroner er på vei, som skal føre selskapet et godt stykke nærmere et ferdig produkt.

– I dag er det champagne på kontoret. Det må være lov når man får slike nyheter, sier daglig leder Nicolas Elvemo.

Selskapet søkte om maksimumsbeløpet på 2,4 millioner euro, og fikk tilsagn på alt de ba om.

Kan redde liv

Glucoset springer ut av NTNU-miljøet, og utvikler en liten sensor som skal gjøre det mulig å måle blodsukkeret til kritisk syke kontinuerlig, noe man ikke gjør i dag.

- Sensoren er litt tykkere enn et hårstrå og føres inn gjennom kateteret pasienten allerede har på armen, sier Elvemo.

Målet er at blodsukkeret skal opp på skjermen sammen med pulsen og annen vital informasjon.

En av initiativtagerne til selskapet mistet faren sin etter komplikasjoner knyttet til blodsukkeret. Elvemo, som selv er utdannet lege, sier de fleste kritisk syke pasienter allerede får insulin mot forhøyet blodsukker. Han sier flere studier viser at behandlingen blir tryggere og antall sykehusdøgn reduseres hvis blodsukkeret holdes på normale nivåer. Dermed kan både liv og penger spares.

– Det er vanskelig å anslå hvor mange liv det er snakk om, men jeg tror det er snakk om tusenvis i året i EU, sier Elvemo.

Nicolas Elvemo (bak i midten) observerer ansatte ved St. Olavs hospital i Trondheim ta blodprøver fra en pasient på intensivavdelingen, for så å måle blodsukkeret. Målet er at dette skal måles kontinuerlig. Bildet er fra november 2015.
Nicolas Elvemo (bak i midten) observerer ansatte ved St. Olavs hospital i Trondheim ta blodprøver fra en pasient på intensivavdelingen, for så å måle blodsukkeret. Målet er at dette skal måles kontinuerlig. Bildet er fra november 2015. (Foto: Ole Morten Melgård)

Med flagget på brystet

For å få pengene måtte Glucoset først bli blant de ti prosent utvalgte som fikk presentere selskapet sitt for en jury. Så bar det ned til Brussel for å «pitche» for omtrent en måned siden. Det hele ble avgjort etter en ti minutters presentasjon og 20 minutter med spørsmål og svar. Da søknaden kom så langt koblet Innovasjon Norge inn støtteapparatet for å sørge for at presentasjonen virkelig skulle skinne.

– Med all støtten og alle som heiet på oss var det litt som å dra ned med flagget på brystet, sier Elvemo.

Reduserer risikoen

Å utvikle medisinsk teknologi er kostnadskrevende og tar tid. Da DN skrev om selskapet for to år siden var de tre ansatte. I fjor gjorde de noen gjennombrudd, som gjorde investorene tryggere, og dermed har de kunnet gi gass og utvide staben til 11.

– Vi vil trenge mer penger enn dette, men jeg tror det vil hjelpe veldig, fordi det reduserer risikoen, sier Elvemo.

Fra før av har Glucoset fått finansiering på 30 millioner kroner, der halvparten kommer fra private investorer og resten fra offentlige støtteordninger. Pengene de får fra EU kommer uten krav om eierandeler, men det Glucoset må skaffe rundt ti millioner kroner fra private investorer. Dette regner han med skal gå greit.

Langt løp

Pengene skal finansiere et 24-måneders prosjekt der produktet skal prøves ut på pasienter og etter planen få CE-godkjenning, som er nødvendig for å selge produktet.

Planen er å være på markedet i 2021.

– Det er masse penger fra fellesskapet, og det tar vi veldig på alvor. Men vi har veldig tro på det vi driver med og når vi når opp i en slik konkurranse viser det vel at andre også har tro på oss, sier han.

Horizon 2020-midlene skal gå til de mest lovende små- og mellomstore bedriftene, og er et bidrag til å skape nytt næringsliv. (Vilkår)

Tidal-saken på tre minutter
Beyoncé og Kanye Wests lyttertall er manipulert med flere hundre millioner falske avspillinger
02:57
Publisert: