Tidligere i sommer sa norgessjef Carl Edvard Endresen i Uber at selskapet kan komme til å trekke seg helt ut av Norge, dersom norske politikere ikke får opp farten.

Uber regnes ikke som en lovlig transporttjeneste i Norge, og Ubers såkalte «partnersjåfører» risikerer avskilting dersom man blir tatt av politiet.

Uber Norway as driver imidlertid først og fremst med markedsføringstjenester, som for eksempel promotering av Uber til potensielle kunder og sjåfører, i tillegg til at det har en supporttjeneste for kundene.

Doblet omsetningen

Uber Norway omsatte i 2016 for 11,1 millioner kroner, mot 5,6 millioner kroner året før. 

- I 2016 opplevde vi en dramatisk vekst i etterspørselen, og ansatte også flere nye mennesker ved Oslo-kontoret. Totalt sett har over 280 000 mennesker i Norge lastet ned å registrert seg i appen, forklarer Ubers norgessjef i en epost til DN.

Selskapets resultat før skatt endte på snaut 0,9 millioner kroner, noe som ga en beskatning på rett over 0,2 millioner kroner.

DN har tidligere skrevet om hvordan norgeskontorene til selskaper som Google og Facebook ikke har omsetning fra selskapenes primærinntektskilde, annonsesalg. Det samme gjelder altså for Uber Norway, som ikke tjener penger på transporttjenesten.

Men Uber mener likevel selskapet skiller seg fra andre selskaper i den digitale økonomien, siden store deler av inntektene tilfaller sjåførene, og derfor skal beskattes lokalt i Norge. Dette skjer til tross for at andelen Uber tar ender opp i Nederland, og til videre beskatning

Fri Fagbevegelse har imidlertid tidligere skrevet at ni av ti Uber-sjåfører som omsatte for over 50.000 kroner er tatt for brudd på skattereglene. 

I artikkelen forklarer skattekrimsjef Jan-Egil Kristiansen i Skatt øst Ubers skattesystem slik:

– Sjåføren sitter igjen med 75 eller 80 prosent av det kunden har betalt. Resten tar Uber i Nederland, for at de stiller appen til disposisjon. Etter det vi forstår blir deler av beløpet sendt fra Nederland til Bermuda, der hovedselskapet holder til. De bruker skatteparadis i denne virksomheten. Uber-selskapet skatter ikke til Norge, sa Kristiansen.

Carl Edvard Endresen sier Uber følger alle de gjeldende skattereglene, både i Norge og internasjonalt. 

- Den største andelen av inntjeningen går til partnersjåførene. Det er en selvfølge at alle partnersjåfører skal betale skatt i Norge. Derfor ønsker vi Skatteetaten velkommen til å kontrollere partnersjåførenes innrapportering. Siden 2015 har vi hatt en konstruktiv dialog med Skatteetaten for å finne en god løsning på hvordan man kan organisere innrapportering av skatt i delingsøkonomien, opplyser Endresen.

Holdes på pinebenken

Selskapet har foreslått flere tiltak for å gjøre tjenesten lovlig, for eksempel gjennom automatisk innrapportering til skattemyndighetene av sjåførenes inntekter, pensjons- og forsikringsavtaler for sjåførene - og selskapet vil også at sjåførene kan få tildelt kjøreseddel.

Uber er imidlertid ikke villig til å registrere seg som et taxiselskap, og søke om løyver. Ordningen slik vi kjenner den kan imidlertid stå for fall, ettersom Eftas overvåkningstjeneste Esa har sagt at behovsprøvingen ved tildelingen av løyver bryter med etableringsfriheten i EØS-reglementet, ved at det begrenser taximarkedet gjennom at myndighetene begrenser antallet løyver etter det antatte behovet i området.

DN skrev i juni at norske myndigheter tre ganger har fått utsatt å svare Esa, og at fristen nå er 27. oktober.

 Dere har hintet til at Uber vil vurdere fremtiden i Norge etter hvilken vei diskusjonen om lovgivning tar sted. Hva er siste update på deres fremtid i Norge?

- Uber ønsker å  bli regulert, og vi respekterer den norske modellen. Vi vil først og fremst etablere oss i de største byene i Norge. Deretter ønsker vi å gå i dialog med politikere for å finne gode løsninger i distriktene.

Endresen påpeker videre at både Regjeringens delingsøkonomiutvalg, regjeringspartiene og ESA mener at norske reguleringer må oppdateres. 

- Vi ønsker å samarbeide med regjeringen og Stortinget for at ny teknologi, som Uber, kommer hele samfunnet til gode.

 (Vilkår)