Denne uken ble regnskapene til sjåførtjenesten Ubers London-avdeling registrert i britiske Companies House, som tilsvarer de norske Brønnøysundregistrene.

I regnskapene var det spesielt to setninger nederst på side 19 som vakte oppmerksomhet, og er blitt omtalt blant annet på Financial Times' finansblogg Alphaville:

Den potensielt alvorlige momssaken beskrives slik i note 13 i Ubers regnskaper:

«Uber-konsernet er i en pågående dialog med HMRC (britiske skattemyndigheter, journ.anm.), som ønsker å anse Uber-konsernet som leverandør av transporttjenester. Klassifisering som leverandør av transporttjenester ville medført merverdiavgift (20 prosent) på totale bestillingsinntekter eller på tjenesteavgiften selskapet pålegger sjåfører, både med tilbakevirkende kraft og for fremtiden».

«Pågående dialog»

Ifølge Alphavilles kilder kan de to setningene i ytterste fall innebære en merverdiavgifts-smell på over én milliard britiske pund, som etter dagens kronekurs tilsvarer mer enn 11,5 milliarder kroner.

Uber skriver ikke i regnskapene hvor stor sum som kan stå på spill, og anslaget på mer enn én milliard britiske pund kommer fra Alphavilles egne kilder.

Det er ikke klart hva slags prosess – avtaleforhandlinger eller annet – som menes med «pågående dialog».

Til høyesterett

Ubers britiske selskap har siden 2016 vært i en rettsprosess i Storbritannia om hvorvidt sjåførene skal anses som selvstendig næringsdrivende eller ansatte i Uber. Neste steg i saken er britisk høyesterett 6. november i år.

Hvis resultatet skulle bli det samme som i ankedomstolen, der Uber tapte, kan det bety at Uber mister et moms-makstap som de siste årene har spart selskapet for trolig enorme summer.

Til Financial Times uttaler Uber at selskapet ikke kan kommentere samtaler med skattemyndighetene, men at selskapet «alltid vil overholde skattereglene i ethvert land vi har virksomhet». (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.