For fire år siden gjennomførte Konkurransetilsynet en razzia mot Norges to største boligalarmselskaper etter mistanke om ulovlig samarbeid. Tilsynet fikk tilgang på informasjon og dokumenter fra pc-er og mobiler.

Etter gjennomgåelse av dokumentene konkluderte Konkurransetilsynet med at de to boligalarmselskapene Verisure og Sector Alarm hadde drevet ulovlig samarbeid og ila dem bøter på til sammen over 1,2 milliarder kroner.

Selskapene mente de ikke hadde brutt loven, men Sector Alarm aksepterte boten på 467 millioner kroner til tross for at ledelsen i selskapet ikke var enig med tilsynets beslutning.

– Vi valgte å vedta gebyret for å bli ferdig med saken, sa kommunikasjonssjef Sissel Eckblad i Sector Alarm til DN tidligere i høst.

Verisure nektet på sin side å godta gebyret på 766 millioner kroner, og saken ble sendt videre til Konkurranseklagenemnda.

Det er kun Telenor som har fått et høyere gebyr av Konkurransetilsynet enn Verisure. Det halvstatlige telekonsernet fikk norgeshistoriens største bot på 788 millioner kroner i 2018 for å ha misbrukt sin dominerende stilling i det norske mobilmarkedet. Telenor fikk ikke medhold i Konkurranseklagenemnda i sin klage og tapte saken i Gulating lagmannsrett i sommer.

«Konkurranseklagenemnda har i likhet med Konkurransetilsynet funnet at det er bevist med klar sannsynlighetsovervekt at det mellom disse foretakene fant sted ulovlig markedsdeling og utveksling av konkurransesensitiv informasjon i den aktuelle perioden. Etter en konkret vurdering legger nemnden også til grunn at gebyrets størrelse er riktig utmålt, og opprettholder overtredelsesgebyret på 766 millioner kroner», heter det i vedtaket.

«Vi er svært skuffet»

Ledelsen i Verisure hadde håpet på et helt annet utfall.

– Vi er svært skuffet over utfallet av Konkurranseklagenemndas ankeprosess. Vi er uenige i vedtaket, og skal nå gjennomgå dette nøye før vi bestemmer oss for neste steg, sier kommunikasjonssjef Glenn Ø. Støldal i Verisure i en mail.

Glenn Ø. Støldal, kommunikasjonssjef Verisure
Glenn Ø. Støldal, kommunikasjonssjef Verisure (Foto: Verisure)

Han understreker at det har ikke vært noen ulovlig avtale mellom selskapene.

– Sakens fakta viser fortsatt at det har vært hard konkurranse i markedet mellom Verisure og Sector i alle salgskanaler i hele perioden som er undersøkt. Vi er opptatte av å opptre etisk forsvarlig og fullt ut i tråd med alle gjeldende lover og regler, og vi er sterke tilhengere av konkurranse mellom aktørene i markedet.

Verisure kan reise søksmål mot vedtaket ved Gulating lagmannsrett innen tre måneder.

Fornøyd med vedtaket

Konkurranseklagenemndas vedtak gir Konkurransetilsynet medhold i at Verisure har brutt konkurranseloven.

Konkurransedirektør Lars Sørgard får støtte av Konkurranseklagenemnda for gebyret til Verisure.
Konkurransedirektør Lars Sørgard får støtte av Konkurranseklagenemnda for gebyret til Verisure. (Foto: Eivind Senneset)

– Vi er fornøyde med nemndas vedtak. Det er grundig og understreker at markedsdeling er et alvorlig brudd på konkurranseloven, noe gebyret i saken også reflekterer, sier konkurransedirektør Lars Sørgard i en pressemelding.

Nemnden har funnet at det er bevist med klar sannsynlighetsovervekt at det mellom Verisure og Sector Alarm fant sted ulovlig markedsdeling og utveksling av konkurransesensitiv informasjon i den aktuelle perioden.

– Konkurranseklagenemnda legger til grunn at det var åpenbart at kontakten og informasjonsutvekslingen har dreiet seg om å fordele kunder i det aktuelle markedet, såkalt markedsdeling. I likhet med tilsynet finner nemnden at slik adferd ligger i kjernen av forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid, og at samarbeidet er å anse som en formålsrestriksjon, sier juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad i tilsynet.

Trues av gruppesøksmål

De to boligalarmselskapene er også saksøkt i et gruppesøksmål, og risikerer i verste fall å måtte ut med til sammen mer enn tre milliarder kroner i bøter og erstatninger.

27. april varslet Alarmkundeforeningen et gruppesøksmål mot Sector Alarm og Verisure, og mener 400.000 norske kunder er overfakturert med milliardbeløp grunnet ulovlig prissamarbeid.

Advokatene til begge alarmselskapene bestrider at Alarmforeningen har krav på erstatning. Det har ikke stoppet foreningens advokat, Jan Magne Langseth hos Simonsen Vogt Wiig, med forberedelsene av saken.

I DN har han tidligere påpekt at de to alarmselskapene har hatt en samlet omsetning i perioden Konkurransetilsynet mener selskapene har samarbeidet på mer enn ti milliarder kroner.

– Brudd på konkurransereglene i Europa viser at medianen i overpris i kartellsaker ligger mellom 15 og 17 prosent, sa Langseth til DN tidligere i høst og opplyste at i stevningen har de anslått erstatningssummen til mellom en og to milliarder kroner.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.