På ett år har matteplattformen House of Math gått fra 3000 til 500.000 registrerte brukere. Nå har administrerende direktør og gründer Vibeke Fængsrud hentet 37 millioner kroner i frisk kapital.

Selskapet verdsettes nå til 300 millioner kroner. Mer enn tre ganger så mye som for under ett år siden.

– Det er ordentlig inspirerende når folk liker produktet og ser det samme potensialet som man ser selv, sier Fængsrud etter kapitalinnhentingen.