Thales Norway foreslår at selskapet skal få en lederrolle i opprettelsen av et nasjonalt kompetansesenter for anvendt kryptologi som en helhetlig løsning på den norske kryptokrisen gjennom et trekantsamarbeid mellom myndigheter, akademia og industrien. Den franske staten eier 25 prosent av morselskapet, men Thales fremholder at både kryptovirksomheten og forsvarsaktiviteten er fullfinansiert av og styrt av norske myndigheter.

– Det er et galvanisk skille mellom de to landene. Alt som skjer i Norge er kontrollert av Kongeriket- og det er tilsvarende i Republikken. Så kan vi være litt cocky og si at vi var bedre enn franskmennene fordi vi vant Nato-konkurransen i 2000, sier administrerende direktør Tom Tuhus med referanse til selskapets omfattende Nato-avtale.

– Hele forsvarsmarkedet er et ikke-perfekt marked, basert på at forsvarsaktører får prosjekter av lokale myndigheter – og lager løsninger de selger til eksport. Mottagerne er nesten utelukkende Nato-land. Det betyr at markedet er svært begrenset, sier han.

Direktør for forsvar i Thales Norway, Linda Sletne sier selskapet derfor er helt avhengig av at en kritisk arbeidsmasse tilflyter forsvarsindustrien fra det norske Forsvaret for å kunne sikre norske interesser.

– Forsvaret i Norge trenger produkter og noen må klare å lage de. Vi investerer mye penger selv, men er ikke store nok til at vi kan holde på all kompetansen bare ved hjelp av egne midler. Myndighetene må gi relevante prosjekter og oppgaver til industrien for å ha nok mennesker som jobber innenfor dette området, sier hun.

Thales mener det er avgjørende at industriens kompetanse rundt kryptologiens praktiske anvendelse blir en viktig del av fremtidige satsinger.

– Hvordan merker dere mangelen på kompetanse og på sikkerhetsklarerbare nordmenn?

–Det er veldig tynt i alle hjørnene av trekanten, sier teknisk direktør Ståle Gulbrandsen.

–Vi skulle gjerne hatt flere. Forsvarets forskningsinstitutt har samme utfordring, sier han.

– Siden det er små, fragmenterte miljøer, mener vi de kan samarbeide enda tettere og få større kraft gjennom et større senter, som ligger i vårt forslag, sier Gulbrandsen.

Erna Solberg karakteriserer forslaget som interessant innspill på hvordan myndighetene kan styrke hele feltet.

–Det å samarbeide bedre er en god idé. Vi har bedt NSM komme med en vurdering. Vi må få en anbefaling fra dem på hvordan vi kan styrke disse tingene. Dette er et godt tiltak, men jeg vil ikke forlove meg på ett tiltak før jeg har fått anbefalingene, sier Solberg.(Vilkår)