I et klasserom sitter elever og lever seg i sin egen verden. Noen har snudd seg mot venstre, andre mot høyre. De har på seg VR-briller. Elevene har fått koblet en mobiltelefon til en 3D-brille og fått tilgang på et spill for å løse matematiske oppgaver. Målet er å vinne drager og diamanter ved å løse matematiske oppgaver.

---
---

Ved kateteret følger læreren på en skjerm hvordan elevene løser oppgavene og kan endre vanskelighetsgraden deretter.

– Dette prosjektet traff både hjerte og hjerne hos meg og kan bidra til at flere barn kan lære seg matematikk ordentlig, sier styreleder Kari Olrud Moen i VR Education, som leverer innholdsproduktet elevene tester.

«Elsker det»

Flere barneskoler har testet produktet. I Trøndelag har Vanvikan skole latt 45 elever i femte, sjette og syvende klasse benytte virkelighetsteknologien VR i matematikkundervisningen.

– Barna elsket det. Etter bruken ble de bedre i gangetabellen. Guttene var mer engasjert enn vanlig i mattetimene med VR, sier Asbjørn Gaasø, rektor ved Vanvikan skole.

Cornelia og hennes medelever ved Hanstad skole i Elverum er i en virtuell verden og løser matematikkoppgaver.
Cornelia og hennes medelever ved Hanstad skole i Elverum er i en virtuell verden og løser matematikkoppgaver. (Foto: Kamilla Haugen)

– Men som et undervisningsverktøy i skolen er det fortsatt mye å hente. Man trenger mer innhold og raffinert design, sier Gaasø etter at skolen testet produktet i seks uker.

«Meningsfylt»

Det norske nyetablerte selskapet VR Education står bak produktet. Det eies av innholdsprodusent av VR-produkter, Making View, teknologiselskapet Innit og Kommuneforlaget med like store eierandeler.

– Vi presenterte produktet på en samling i Silicon Valley i USA i begynnelsen av året. Deltagerne sa at de ikke hadde sett noe lignende. Vi har heller ikke funnet noen direkte konkurrenter ennå, sier Per Olav Nyborg, daglig leder i VR Education.

Styreleder i selskapet, Kari Olrud Moen, sluttet ved årsskiftet i DNB etter nesten ti år i konsernledelsen. Hun er også styreleder ved Norges Handelshøyskole (NHH).

– Hvis man ikke får med seg de grunnleggende ferdighetene i matematikk på barneskolen, vil det lett glippe også på ungdomsskolen og i videregående skole. Hvis vi kan bidra positivt, er det veldig meningsfylt, sier Olrud Moen.

– Hvis vi kan bidra positivt, er det veldig meningsfylt, sier styreleder i VR Education, Kari Olrud Moen.
– Hvis vi kan bidra positivt, er det veldig meningsfylt, sier styreleder i VR Education, Kari Olrud Moen. (Foto: Javad Parsa)

Best for gutter

Hittil har noen hundre elever testet produktet. Thomas Nordahl, professor i Høgskolen i Innlandet, konkluderer i en foreløpig rapport basert på erfaringene ved én skole at guttene har mest glede av det nye matematikktilbudet.

Guttene som løste disse matematikkoppgavene med VR ble bedre i regning.
Guttene som løste disse matematikkoppgavene med VR ble bedre i regning. (Foto: VR Education)

«Guttene som har fått bruke VR-teknologi i matematikk har hatt en stor fremgang i forhold til gutter som har hatt vanlig undervisning. Dette er et viktig funn fordi gutter i skolen i dag har et klart dårligere læringsutbytte enn jenter», skriver Nordahl i den foreløpige rapporten.

Han konkluderer også med at jentene ikke har hatt så stor glede av tilbudet.

«Jentene har midlertidig ikke hatt en positiv utvikling. Det kan ha sammenheng med at mange jenter uttrykte at de ble kvalme når de brukte VR-briller.»

– Noen jenter kan føle seg uvel etter bruk av VR-briller. Problemet er blitt mindre etter teknologiske endringer, sier Nordahl.

Han legger til at dersom en jente i en klasse sier hun blir kvalm av bruken, kan flere jenter si det samme.

– Det blir smittsomt.

Også rektoren på Vanvikan skole forteller at enkelte elever følte ubehag med bruk av VR-briller.

– Noen jenter ble kvalme, sier Gaasø.

Bedømmer avstand annerledes

At jenter blir svimle ved bruk av VR-briller er ikke et ukjent problem. Det bekrefter Per Brodal, en av Norges eller fremste hjerneforskere og professor emeritus ved Institutt for medisinske basalfag ved Universitet i Oslo.

– Det er en utbredt erfaring at kvinner blir mer kvalme og uvel ved bruk av VR.

Brodal legger til at årsaken til det ikke er slått fast.

– Men en teori, ikke bevist, er at kvinner bedømmer avstand på en litt annen måte enn menn. Det kan være at VR er designet bedre for menn, sier Brodal.

I fjor høst påpekte forskere ved universitetet i Leeds at barn kan få vanskeligheter både med balansen og dybdesynet etter bruk av VR-briller.

Styrelederen i VR Education understreker at det er gjort forbedringer med produktet som gjør at det ikke skal oppleves ubehagelig.

– De siste skolene som har benyttet produktet har meldt om lite kvalme blant elevene som brukte det. Akkurat som bilsyke, noen har anlegg for det og noen ikke. Vi ser ikke på dette som et problem, sier Olrud Moen.

Rett til Kina

Professoren i Høgskolen i Innlandet understreker at det beste med VR i undervisningen er at den akademiske læretiden økes med mer faktisk læring.

– Hvis man skal lære noe godt, må man konsentrere seg. Den store utfordringen på skolen er at mange elever lar seg forstyrre, noe som igjen medfører at elevene er i lærlingmodus maksimalt halvparten av læretiden. Med oppgaver i en virtuell virkelighet som oppleves spennende og engasjerende, er det ingen som forstyrrer elevene, noe som igjen øker den akademiske læringstiden, sier Nordahl.

Selv mener han at skolene bør benytte seg av de nye virkelighetsteknologiene.

– Dette kan brukes i alle fag. I samfunnsfag kan man ta elevene inn i beslutningsprosesser, i historietimen kan man la elevene vandre på Den kinesiske mur, og i naturfag kan elevene bli bedre kjent ved å vandre i kroppen, sier Nordahl.

«Får henvendelser»

Ledelsen i VR Education melder om stor interesse for produktet.

– Vi får henvendelser fra mange ulike land, sier Per Olav Nyborg, daglig leder i VR Education.

Denne uken skal han presentere produktet i Shanghai i Kina sammen med en næringsdelegasjon fra Norge.

Styrelederen i selskapet mener VR-produkter i skoleverket har store muligheter.

– I første omgang har vi fullt trykk på norske kommuner og skoler, men på lengre sikt kan det bli eksportprodukt. Det er en naturlig ambisjon, sier Kari Olrud Moen.

Les alle våre saker om Morgendagens næringsliv her.(Vilkår)

VR-eventyret på Hamar startet i en låve
Making View er en del av et nytt senter for virkelighetsteknologiene AR og VR på Hamar.
02:54
Publisert: