Ekspertutvalg frarådet bruk av svartelister

Jusprofessoren som ledet utvalget som forberedte den nye hvitvaskingsloven, Jon Petter Rui, mener World Checks kartlegging av risikopersoner kan være i strid med norsk lov.

Publisert: Oppdatert:

Professor Jon Petter Rui ved juridisk fakultet, Universitetet i Tromsø mener bruk av kommersielle lister over høyrisikopersoner kan være i strid med den nye hvitvaskingsloven.
Professor Jon Petter Rui ved juridisk fakultet, Universitetet i Tromsø mener bruk av kommersielle lister over høyrisikopersoner kan være i strid med den nye hvitvaskingsloven. (Foto: Paul S. Amundsen)