Hele 85 prosent av ungdom i alderen 13 til 17 år bruker YouTube, ifølge den amerikanske studien fra Pew Research Center.

72 prosent bruker Facebook-eide Instagram, mens 69 prosent er på Snapchat.

Drøyt halvparten av de spurte bruker Facebook, en nedgang fra rundt 70 prosent i en Pew-studie utført i 2014 og 2015.

Pew oppgir ingen årsak til Facebooks popularitetsfall. Historisk sett har imidlertid tenåringer logget av tjenester idet de blir mainstream og foreldrene tar dem i bruk.

I undersøkelsen kommer det fram at 95 prosent av amerikanske tenåringer nå har tilgang til en smarttelefon, en oppgang fra 73 prosent.

Samtidig sier 45 prosent av de spurte at de bruker internett «nesten bestandig». Det er nesten dobbelt så mange som i for tre-fire år siden.

743 tenåringer i USA deltok i studien, som ble utført i vår og har en feilmargin på 5 prosentpoeng.(Vilkår)