Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) avsluttet onsdag 5. juni den første frekvensauksjonen for utbygging av neste generasjons mobilnett, 5G. I denne omgang var det tv-frekvenser i 700 megahertz-båndet som ble auksjonert ut. Regjeringen besluttet i november 2015 at disse frekvensressursene skulle flyttes fra tv-kringkasting til mobilnett.

Nkom-sjef Elisabeth Aarsæther.
Nkom-sjef Elisabeth Aarsæther. (Foto: Gunnar Lier)

– Ressursene i 700 MHz-båndet kan tas i bruk i de kommersielle mobilnettene allerede fra i høst. Dette bidrar til rask utrulling av 5G i Norge, sier Elisabeth Aarsæther, direktør i Nkom i en pressemelding.

Frekvensene som ble auksjonert ut i denne runden kan disponeres fritt. Det vil si at de i starten vil bli brukt til å forsterke det eksisterende 4G-nettet før de blir tatt i bruk til 5G.

Inn i statskassen

Mobilselskapene Telenor, Telia og Ice betaler til sammen 735 millioner kroner for frekvensene som ble auksjonert. De pengene går rett inn i statskassen.

Ice kjøpte mest spektrum – det vil si kapasitet – og betalte dermed mest for frekvensene. Mobilutfordreren har kjøpt 5G frekvenser for 337,2 millioner kroner.

– Dette er svært gode nyheter for Ice og norske forbrukere som kan se frem til økt konkurranse i mobilmarkedet. For oss som selskap betyr dette at vår utfordrerposisjon forsterkes, samtidig som frekvensene blir en del av våre forberedelser for 5G i Norge, sier Eivind Helgaker, administrerende direktør i Ice i en pressemelding.

Konkurrentene Telia har kjøpt frekvenser for 217,9 millioner, mens Telenor handlet frekvenser for 180 millioner kroner.

Denne runden inneholdt frekvenser i to områder, 700 MHz og 2100 MHz. 700 MHz kan dekke et stort geografisk område, men har lav kapasitet. Det er egnet til å dekke vei- og togstrekninger samt områder med lav befolkningstetthet. 2100 MHz har høy kapasitet og lav dekningsgrad og brukes som oftest der det er flest samtidige brukere.

Alle de tre operatørene ble tildelt like store deler av 700 Mhz-båndet, men bare Ice kjøpte kapasitet i høyhastighetsområdet 2,1 GHz. Der eier Telenor og Telia allerede flere frekvenser.

– Tildelingen er viktig for å legge til rette for målene om bedre konkurranse i mobilmarkedet, god mobildekning langs viktige vei- og togstrekninger, og tidlig innføring av 5G i Norge. Dette har vært en svært viktig oppgave for Nkom, sier Aarsæther.

Vinnerne kan velge å utsette betalingen av deler av auksjonsprisen i inntil to år, mot at de forplikter seg til å investere 250 millioner kroner i ny og bedre dekning i løpet av disse to årene. Dette er en ny ordning, og målet å er å få bedre dekning i områder som ellers ikke hadde blitt prioritert.

«Godt fornøyd»

Ledelsen i Telia understreker at selskapet har sikret seg viktige 5G-frekvenser for de neste 20-årene og som vil sikre enda bedre dekning langs viktige togstrekninger.

Abraham Foss, adm.dir. i Telia Norge.
Abraham Foss, adm.dir. i Telia Norge. (Foto: Didrik Linnerud)

– Vi er godt fornøyd med utfallet av auksjonen og kan love at de naturressursene som frekvensene er vil komme samfunnet og alle innbyggerne i Norge til gode, sier Abraham Foss, administrerende direktør i Telia Norge i en pressemelding.

Telia Norge forplikter seg gjennom dagens frekvenstildeling å sikre god dekning langs bestemte jernbanestrekninger i Norge:

  • Intercity-triangelet Skien – Oslo S, Lillehammer – Oslo S og Halden – Oslo S
  • Stavanger – Egersund – Kristiansand, Melhus – Trondheim – Steinkjer
  • Flåmsbanen.

– Det er helt avgjørende med tilstrekkelige frekvensressurser for å bygge og sikre samfunnskritisk infrastruktur, og dette gjør at vi kan fortsette vårt arbeid for å gi nordmenn ett av verdens beste mobilnett. Frekvensene vil styrke vår evne til å være en digital tilrettelegger samt bli en viktig brikke på veien mot tingenes internett og 5G-samfunnet, sier Foss.

Også Telenor er fornøyde med tildelingen, og planlegger å bruke frekvensene til både 4G og 5G.

– Dette er en stor dag for Telenor og ikke minst for våre kunder. De skal være trygge på at Telenor også i fremtiden skal ha suveren dekning over hele landet og ha verdens raskeste mobilnett, sier Petter-Børre Furberg, administrerende direktør i Telenor Norge i en pressemelding.

Telenor forplikter seg gjennom denne auksjonen til å sikre dekningen langs europaveier i Norge, samt kystveien fra Mo i Rana til Bodø.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.