Frem til nå har ingen visst hva tidligere Telenor-topp Berit Svendsen fikk med seg i sluttlønn da hun brått takket for seg i september i fjor. Årsaken var en lang og offentlig konflikt med Telenors konsernsjef Sigve Brekke om hvilke oppgaver hun skulle ha i telegiganten. Telenors ferske årsrapport viser at Svendsen fikk med seg 6,8 millioner kroner i sluttpakke da hun forlot Telenor etter 30 år i selskapet.

I tillegg kommer blant annet en fastlønn på 2,1 millioner frem til september og opptjente pensjonsytelser på 1,1 million. Dermed utgjør de totale godtgjørelsene til Berit Svendsen totalt 11,4 millioner kroner i 2018.

Hun hadde for øvrig 38.597 Telenor-aksjer ved inngangen til 2018, men det fremgår ikke av Telenor-rapporten om Svendsen fortsatt har disse aksjene ettersom hun ikke satt i konsernledelsen ved årsslutt.

Flere sluttpakker

Svendsen er ifølge årsrapporten ikke den eneste som får med seg millioner i sluttpakke. Jon Erik Haug trakk seg som hr-sjef høsten 2017 etter 21 år i Telenor for å søke seg nye muligheter, som det het i pressemeldingen. Med seg på veien fikk han 5,1 millioner kroner ifølge årsrapporten.

Staten eier 54,5 prosent av Telenor, eller 60 prosent inkludert Folketrygdfondets aksjer. I Næringsdepartementets «Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel» fremgår det at sluttpakke eller lønn i oppsigelsestid ikke bør overstige 12 månedslønner.

Og videre: «Ved ansettelse i ny stilling eller ved inntekt fra næringsvirksomhet som vedkommende er aktiv eier av, bør sluttvederlaget reduseres med et for­holdsmessig beløp beregnet på grunnlag av den nye årsinntekten. Reduksjon kan først skje etter at vanlig oppsigelsestid for stillingen er ute.»

– Sluttvederlaget til Svendsen ble fremforhandlet mellom partene, og skjedde i tråd med statens regulativ og vanlig praksis i Telenor. Hvilke elementer som var med totalvurderingen, og detaljene i løsningen partene kom frem til, ønsker vi ikke å kommentere ytterligere, sier kommunikasjonsdirektør Atle Lessum i Telenor i en kommentar.

I årsrapporten skriver Telenor:

«Konsernsjefen og andre medlemmer i konsernledelsen har rett til sluttvederlag tilsvarende seks månedslønner, gjeldende fra utløpet av oppsigelsestiden, dersom de anmodes av selskapet om å fratre sine stillinger. Sluttvederlaget er betinget av at den ansatte har frasagt seg oppsigelsesvernet.»

Ifølge årsrapporten har de fleste konserndirektørene rett på seks måneders etterlønn etter utgangen av oppsigelsesperioden som er på seks måneder.

Mange sluttpakker

Telenor har de siste årene gitt sluttpakker til flere ledere som har sluttet. Etter mange år som en av Telenors mest sentrale toppsjefer, ble daværende finansdirektør Richard Aa i november 2015 brått fristilt av Telenor-sjef Sigve Brekke på grunn av granskningen av korrupsjonssaken i Vimpelcom. Da granskningen ble avsluttet i april 2016, valgte han selv å forlate teleselskapet. Aa, som hadde grunnlønn på 3,3 millioner kroner, forhandlet i den forbindelse frem en lukrativ sluttavtale på 11,7 millioner kroner. Denne summen inkluderte 6,7 millioner kroner knyttet til en individuell pensjonsavtale. Sluttpakken ble utbetalt i 2016.

Samme år fikk også tidligere juridisk direktør På Wien Espen sluttpakke på 5,2 millioner kroner i kjølvannet av Vimpelcom-granskingen. Espen hadde grunnlønn på 2,6 millioner kroner.

Brekke tjener mest

Konsernsjef Sigve Brekke er fortsatt den med høyest lønn i Telenor, med en grunnlønn på 6,7 millioner kroner. Inkludert godtgjørelser og opptjent pensjon, fikk han i fjor totalt 15,6 millioner kroner i lønn. Nest best betalt er mangeårig Telenor-direktør Morten Karlsen Sørby med 4,1 millioner kroner i grunnlønn og totalt utbetalt 10,1 millioner kroner i godtgjørelser. Den påtroppende norgessjefen Petter-Børre Furberg var den som fikk tredje mest i godtgjørelser i konsernledelsen i fjor med 8,1 millioner kroner, dersom man ser bort fra Svendsens sluttpakke.

Mandag ble det klart at sjef for Telenor i Pakistan, Irfan Khan, tar over Furbergs rolle som sjef for Telenors fremvoksende markeder i Asia når Furberg går over i ny jobb fra april. Furberg vil som sjef for Telenor Norge ikke lenger være del av konsernledelsen.

Lite forståelse

Etter at Berit Svendsen forlot Telenor på dagen i september i fjor, var hun lenge lite meddelsom om konflikten mellom henne og konsernsjef Sigve Brekke og styreleder Gunn Wærsted. Etter hvert har hun latt det skinne igjennom at hun har liten forståelse for måten de to håndterte situasjonen.

På Twitter er hun teknologi-Berit – på Instagram er hun personen Berit
Berit Svendsen er internasjonal direktør i Vipps. På nett er hun opptatt av sine forskjellige roller alt ettersom hvilken SoMe platform hun bruker.
01:04
Publisert:

Konsernsjef og styreleder ville ha en ny person inn i stillingen som norgessjef i henhold til Telenors prinsipp om at konserndirektørene skal rullere på stillingene hvert tredje til femte år. Svendsen hadde da hatt landansvar for Norge siden 2011 og vært Skandinavia-sjef i knapt et år.

De tilbød henne blant annet stillingen som sjef for Telenors thailandske datterselskap Dtac. Svendsen gjorde det ifølge henne selv klart at hun ønsket å vente halvannet år med å reise ut av hensyn til barnas skolegang.

Det ønsket ikke Brekke og Wærsted å vente på, hvilket Svendsen har gitt tydelig uttrykk for at hun har problemer med forstå. Særlig ettersom hennes etterfølger Petter Børre Furberg ikke kan ta over stillingene før nå i vår.

Svendsen har i en årrekke levert gode resultater og har fått ros av fagforeningene for måten hun har håndtert omstillinger og nedbemanninger.

DN har vært i kontakt med Berit Svendsen. Hun ønsker ikke å kommentere saken.

Heller ikke Næringsdepartementet ønsker å kommentere saken.

– Spørsmål knyttet til Berit Svendsens sluttavtale, og hvordan denne forholder seg til selskapets retningslinjer og statens retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, må rettes til selskapet, skriver kommunikasjonsrådgiver Schristine Spersrud Haug i en epost til DN.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.