Når bredbåndsleverandører og kraftselskaper vil grave ned kabler i Norge må de forholde seg til reglene i den kommunen de skal grave i. Nå har Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet lagt frem et felles forslag om nye nasjonale graveregler, som nå skal på høring før de legges frem for Stortinget.

Ifølge bredbånds- og kraftselskapene er rundt 70–80 prosent av kostnadene til utbygging knyttet til graving, og i mange kommuner har ikke gravereglene vært fornyet på lenge.

– Vi vil gjøre det enklere og billigere å fremføre bredbånd i veigrunn. Det blir nå mer like regler for etablering av ledninger i offentlig vei i hele landet, noe ledningsbransjene har etterspurt i mange år, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

Mikrogrøfter (microtrenching) er en av metodene som forenkler fremføring av fiberkabler. Med dagens regelverk må utbyggerne enkelte steder grave langt bredere og dypere.
Mikrogrøfter (microtrenching) er en av metodene som forenkler fremføring av fiberkabler. Med dagens regelverk må utbyggerne enkelte steder grave langt bredere og dypere. (Foto: Lyse)

Regjeringens forslag til nasjonale graveregler inkluderer lavere gebyrer og åpner for moderne gravemetoder som mikrogrøfter, noe bredbåndsbransjen har etterspurt i mange år.

Bransjen jubler

− Dette har bransjen ventet på. For Telenor betyr regjeringens forslag til endringer at vi kan bygge ut fiber og 4G raskere til en større del av landet, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge, som oppgir at to av tre utbyggingsprosjekter involverer graving.

Telenors regnestykke viser en total kostnadsreduksjon i forbindelse med fremføring av fiberkabler på mellom 15 og 25 prosent. Selskapet har begynt å gjennomgå områder som ikke har vært lønnsomme for fiberutbygging med de gamle reglene. Allerede nå er det klart at Raufoss, Voss og Sarpsborg med de nye reglene kan bli lønnsomme for utbygging.

Telenor Norge-sjefen påpeker også at de nye reglene vil gjøre det mulig med mer gjenbruk av eksisterende infrastruktur og at prosjektene blir 40 prosent mer miljøeffektive. Blant annet kan man begynne å føre frem fiber i eksisterende strømpåler.

Korter ventetiden

– Hittil har vi ofte måttet vente med utbygging i et område til en vei skal graves opp av andre årsaker. Dersom de nye reglene blir vedtatt vil vi kunne gjennomføre utbyggingen langt raskere i tillegg til at vi sparer minst 15 til 20 prosent av den gravekostnadene, sier Toril Nag, konserndirektør tele i Lyse.

Toril Nag, konserndirektør tele i Lyse er veldig fornøyd med regjeringens forslag, som vil gjøre det lønnsomt å bygge ut fiberbredbånd langt flere steder både i byer og distriktene.
Toril Nag, konserndirektør tele i Lyse er veldig fornøyd med regjeringens forslag, som vil gjøre det lønnsomt å bygge ut fiberbredbånd langt flere steder både i byer og distriktene. (Foto: Aleksander Nordahl)

Frem til nå har Lyse ventet til de har minst 60 prosent tilslutning blant husstandene i et område før de har bygget ut. Også dette tallet kan nå justeres ned.

– Områder som hittil har vært ulønnsomme for fiberutbygging vil bli vurdert på nytt. Dette vil få stor betydning for alle som bor i randsonen for utbygging, sier Nag.

Forslaget er nå til alminnelig høring hos Samferdselsdepartementet. Høringsfristen er satt til 6. september i år. Deretter vil et forslag bli oversendt Stortinget.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.