Mandag morgen offentliggjorde Telenor tallene for annet kvartal. Tallene var så gode at selskapet velger å veilede markedet om bedre resultater for hele året:

– Basert på resultatene i første halvdel av 2017 og våre forventninger til utviklingen for resten av året, endrer vi de finansielle utsiktene for 2017. Vi øker forventet ebitda-margin til 38–39 prosent, fra tidligere rundt 37 prosent. Vi forventer fremdeles en organisk inntektsvekst på 1–2 prosent og investeringer ekskludert lisenser og spektrum tilsvarende 15- 16 prosent av driftsinntektene, skriver selskapet i sin rapport.

Ebitda er driftsresultat før avskrivinger, nedskrivninger og skatt. Det er regnet som den viktigste indikatorene på hvordan industriselskaper driver. Telenor oppnådde en ebitda på 12. 719 millioner i andre kvartal, mot 11.381 i andre kvartal 2016. Dette er en økning på 12 prosent.

Kuttet kostnadene med 600 mill.

De totale driftskostnadene falt fra 2.468 millioner i andre kvartal 2016 til 2.271 millioner andre kvartal i år, en nedgang på åtte prosent.

– Vi reduserer kostnadene med 0,6 milliarder kroner, og alle våre virksomheter bedrer sine marginer, sier Brekke i en børsmelding.

Telenor har som mål frem til 2020 å kutte kostnadene med en til tre prosent hvert år. Med kostnadskuttene fra andre kvartal er selskapet i gang med å nå målet for 2017. Rapporten fra mandag viser til organiske driftskostnadskutt på 600 millioner den siste 12-månedersperioden.

Kjøper tilbake egne aksjer for 4,3 mrd.

I rapporten legger Telenor frem et mål om å kjøpe tilbake omtrent 30 millioner aksjer innen 2017. Selskapet vil dermed kjøpe tilbake to prosent av aksjene, inkludert aksjer eid av den norske stat. Etter dagens aksjekurs vil tilbakekjøpene utgjøre 4.300 millioner kroner. De oppkjøpte aksjene vil bli kansellert i midten av 2018. Tilbakekjøpene vil styrke Telenors eierandel.

Telenor planlegger utbetalinger på totalt 16.000 millioner kroner for aksjonærer i 2017. Dette er en økning fra 11.300 millioner i 2016. Av disse 16.000 millionene utgjør 4.300 millioner kroner tilbakekjøp av aksjer. Resten, på 11.700 millioner kroner, er ordinære utbytter.

Forventningene

Analytikerne forventet et driftsresultat på 6.693 millioner av en omsetning på 31.175 millioner kroner i annet kvartal. Fasiten ble en omsetning på 31.470 millioner og et driftsresultat på 7.282 millioner kroner.

*Gjennomsnitt av 12 analytikeres forvenning. Kilde: TDN Finans

Analytikerne spriket stort på hva de forventet resultat før skatt ville bli. Den mest optimistiske regnet seg frem til at Telenor ville sitte igjen med et resultat på 1.972 millioner før skatt, mens tallknuseren som var mest negativ kom til frem til at Telenor ville få et underskudd med minus 2.694 millioner kroner. Resultatet viste seg å bli sterkere enn forventet.

Årsaken til tall-spriket skyldes i hovedsak hvor mye Telenor i kvartalet ville bokføre i gevinst og tap. Telekonsernet har meldt om en gevinst på 3,5 milliarder i forbindelse med en transaksjon i rubrikkvirksomheten. I april meldte konsernet om et tap av Telenors salg av aksjer i Veon (tidligere Vimpelcom) på til sammen 7,5 milliarder kroner i annet kvartal.

Telenor har opplyste at i andre kvartal ville konsernet også bokføre en negativ effekt på rundt en halv milliard kroner knyttet til kursutviklingen i Veon fra 31. mars til 7. april.

Opp og ned i Asia

I forrige uke la tre av Telenors mobilselskaper i Asia frem sine tall. Virksomhetene i Bangladesh og i Thailand viste fremgang, mens mobilselskapet Digi i Malaysia sliter med å opprettholde lønnsomheten.

Omsetningen i Digi falt annet kvartal med 10,6 prosent til 3.049 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Driftsresultatet ble 1.027 millioner kroner i kvartalet mot 1.245 i annet kvartal i 2016.

Selskapet kuttet guidingen for omsetningen for inneværende år. Det mest positive Digi leverte var en økning i kundemassen på en kvart million og har nå 12 millioner mobilkunder. 

En av Telenors mest lønnsomme virksomheter er Grameenphone i Bangladesh. I kvartalet fikk selskapet 1,7 millioner nye abonnenter og selskapet har nå 61,6 millioner kunder.

Omsetningen steg med 15,8 prosent i annet kvartal til 3.432 millioner sammenlignet med samme periode i fjor. Driftsresultatet før avskrivninger (ebitda) ble på 2.100 millioner mot 1507 millioner i annet kvartal 2016. Det er en forbedring på 39,3 prosent.

I Thailand økte Telenors mobilselskap Dtac omsetningen i andre kvartal med fire prosent til 4.818 millioner kroner mot tilsvarende periode i fjor. Ebitda-resultatet ble på 1.972 millioner mot 1.541 i samme periode før. Analytikerne forventet et ebitda-resultat på 1.628 millioner kroner.

Dtac mister mobilkunder. I annet kvartal forlot 705.000 kunder selskapet. Dtac hadde ved utgangen av juni 23,6 millioner mobilkunder.(Vilkår)

Slik får du gode feriebilder: Fotografens tips til fotografering med mobilen
DNs fotograf Aleksander Nordahl gir deg sine beste tips for fotografering med mobilen.
04:22
Publisert: