– Vi blir med dette den første datasentertilbyderen med egen transatlantisk fiberkabel, sier Peder Nærbø (48).

Ved siden av omfattende virksomhet innen bygging av logistikksentre i Norge, står Nærbø blant annet bak storsatsingen N01 Campus, en datasenterpark nord for Kristiansand, der målet er å friste store globale aktører til å etablere seg.

– Den nye fiberkabelen vil gå fra New Jersey til Jylland der blant andre Facebook bygger et stort datasenter ved Odense. Avtalen innebærer både en tilkobling mot Irland og opsjon på to-tre tilkoblinger mot Norge: Kristiansand, Vestlandet og eventuelt også Nord-Norge. Dette er en gigantisk mulighet til å koble seg direkte på det globale fibernettet, noe som vil ha stor betydning for Norge som datasenternasjon, mener Nærbø.

Natt til julaften fikk han den endelige bekreftelsen fra Facebook på at han fikk presentere nyheten i Norge.

Irske Aqua Comms er eier og operatør av transatlantiske kabler og skal være forvalter for landingene i USA, Danmark og Irland, mens Bulk skal være forvalter for landing i Norge.

Trenger kapital

Men dersom Norge skal koble seg på den nye kabelen, som har fått navnet Havfrue, må opsjonene utøves i løpet av våren. Og ikke minst: det må skaffes mer kapital.

– Vi skal bruke tiden godt frem mot våren for å erklære så mange som mulig av opsjonene vi har.

–Hva vil dette koste?

–Jeg kan ikke si noe om priser, men fullt utbygget vil selvfølgelig dette bli en veldig stor investering. En milliard går fort. I første omgang har Bulk Infrastructure blitt en del av konsortiet som skal bygge kabelen mellom USA og Danmark. Det er det vi så langt har stilt kapital til rådighet til, men vi har satt i gang prosessen med å søke om ilandføring av fiberkabelen i Kristiansand, sier Nærbø, som tar sikte på at kabelen blir operativ en gang utpå høsten 2019.

–Nå skal det først lages en maritim studie som analyserer bunnforholdene slik at det kan lages en plan for hvordan kabelen skal gå inn i Nordsjøen. Det er jo mye annen infrastruktur på havbunnen der, sier Nærbø.

Investerer 700 millioner uten kunder

Staten må inn

Statsminister Erna Solberg lovet i høst 100 millioner kroner til et fond som kan kjøpe seg inn i fiberprosjekter mellom Norge og utlandet.

– Vi vil fremme en henvendelse til norske myndigheter så snart reglene for det nye fondet er klare, sier Nærbø.

– Men selv hele fondet på 100 millioner blir vel småtterier i dette prosjektet?

– Det er klart at vi håper regjeringen vil øke den rammen betydelig. Men det er altså en prosess vi nå skal gå inn i der vi skal forsøke å få frem at toget går nå. Dette er en mulighet Norge ikke kan takke nei til, for besparelsen ved å gjøre dette sammen med andre er betydelig sier Nærbø.

– Når Norge kobler seg på denne kabelen med både direkteforbindelse til USA, Irland og Danmark i tillegg til Bulks opsjon til å gå til Tyskland og andre europeiske land, har Norge muligheten til å bli Europas maskinrom for nye datasentre drevet av norsk vannkraft. Dette åpner opp for bilaterale avtaler med en rekke land der Norge kan ivareta behov for økt personvern i Europa. Det er det virkelig store spillet her, sier Nærbø.

– En fantastisk mulighet

Hans-Fredrik Grøvan, stortingsrepresentant for KrF fra Vest-Agder og medlem i både Utdannings- og forskningskomiteen og kontroll- og konstitusjonskomiteen, er begeistret for planene.

– Dette er et utrolig spennende prosjekt som skaper helt nye muligheter for etableringer av grønne datasentre i Norge. Det er nettopp fiber direkte til utlandet som er det største hinderet. Dessuten vil det redusere sårbarheten ut fra et sikkerhetsperspektiv ettersom de fleste fiberforbindelsene ut i verden vi har i dag går via Sverige, sier han.

Hans Fredrik Grøvan, stortingsrepresentant for KrF, mener staten må inn med store bidrag for å realisere den nye fiberkabelen.
Hans Fredrik Grøvan, stortingsrepresentant for KrF, mener staten må inn med store bidrag for å realisere den nye fiberkabelen. (Foto: Per Thrana)

– Men dette vil kreve betydelige offentlige bidrag?

– Åpenbart. Regjeringen har lagt de første 100 millionene på bordet, men det er altfor lite og Stortinget har også vedtatt et forslag fra KrF i forbindelse med budsjettet for 2018 at regjeringen skal vurdere et eventuelt merbehov. Noen hundre millioner, eller for den saks skyld en milliard, vil være småpenger sammenlignet med hva en slik kabel vil kunne skape av aktivitet i Norge, mener Grøvan.

– Om ikke staten engasjerer seg kraftig nå, kan vi gå glipp av store muligheter, mener han. (Vilkår)

Kjetil B. Alstadheim: Har Støre gjort en riktig vurdering av alvoret?
Dagens Næringslivs politiske redaktør kommenterer Trond Giske saken.
04:53
Publisert: