Siden 2017 har roaming innenfor EU stort sett vært kostnadsfritt, eller mer presist til samme pris som innenlands bruk. Norge er en del av denne EU-ordningen. Roaming er inntekter fra turister som gjester mobilnett i ulike landene.