Infrastrukturen for internett er sårbar både innad i landet og til utlandet. Det har Nasjonal kommunikasjonsmyndighet konkludert med og vist til at 90 prosent av trafikken rutes fra Oslo gjennom Sverige og videre til Danmark.

Nå vil Lysekonsernet gi et alternativ. Energiselskapet har besluttet å investere stort i fiber for å gi et høyhastighetsnett for datatrafikk fra Stavanger til Storbritannia og videre ut i Europa. Det skal gjøre Norge mindre sårbart og tiltrekke seg store datasenteraktører til Norge.